Sökning: "Hungerspelen"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Hungerspelen.

 1. 1. Didaktiska möjligheter utifrån genuskonstruktioner i Hungerspelen : En karaktärsanalys av Katniss Everdeen och Peeta Mellark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jessica Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Genus; feminism; femininitet; maskulinitet; stereotyper; normer; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att studera romanen Hungerspelen, skriven av Suzanne Collins. Syftet är att undersöka hur karaktärerna Katniss och Peeta skildras ur ett feministiskt perspektiv där fokus ligger på att studera de båda karaktärernas genuskonstruktioner. LÄS MER

 2. 2. Lyriska vägar i fantastiska världar : En kvalitativ litteraturanalys om lyrik i fantastisk fiktion och lyrikens didaktiska möjligheter i svenskundervisningen på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Angelica Wadström; [2019]
  Nyckelord :Lyrik; Fantastisk fiktion; Lyrikanalys; Science fiction; Fantasy; Litteraturundervisning; Härskarringen; Hungerspelen; MaddAddam;

  Sammanfattning : Undersökningen har som utgångspunkt att studera lyrik i fantastisk fiktion, d.v.s. i skönlitterära verk inom genrerna science fiction och fantasy. LÄS MER

 3. 3. Hunger och mättnad - makt och relationer: En studie om mat som bärare för handling och berättande i den dystopiska ungdomsromanen “Hungerspelen”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Sissela Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Hungerspelen Mat Suzanne Collins; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Mat är något som alla människor har gemensamt. Det spelar ingen roll om en ser på mat som ett sätt att ge kroppen mer energi eller som ett konstverk att uppleva; det är den del av alla människors liv. I min uppsats ämnar jag att utforska mat i dystopisk ungdomslitteratur med Hungerspelen (2008) av Suzanne Collins som exempel. LÄS MER

 4. 4. [HASHTAG] Värdegrund : En narratologisk studie över hur värdegrundsdilemman gestaltas i två ungdomsromaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Hellmark; [2019]
  Nyckelord :School´s core value; fiction; youth novels; literature analysis; Skolans värdegrund; skönlitteratur; ungdomslitteratur; epikanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the basic values ​​dilemma is narratively embodied in the youth novels # Seriöstdeträckernu (Long, 2017) and Hungerspelen (Collins, 2008). The research questions of the study are: • How is the narratology presented, based on how, plot, time, narrator, characters are presented? And which themes and motifs concern the novels?  • What similarities and differences can be detected between the selected novels in question of narration, themes and motifs? This study have been conducted with a literature analysis, where aspects such as the novels' plot, temporality, narrative, themes, motifs and characters have been analyzed. LÄS MER

 5. 5. Må oddsen alltid vara er gynnsamma! : En klassanalys från Panems Hungerspel till skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :David Renklint; [2019]
  Nyckelord :Hungerspelen; klass; analys; Marx; närläsning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera Suzanne Collins skönlitterära Hungerspelen-trilogi och finna uttryck för klass, som sedan ska kopplas till gymnasieskolans värdegrund. Detta för att ge legitimitet åt att tala om klass i klassrummet och arbeta med värdegrunden utifrån ett skönlitterärt verk. LÄS MER