Sökning: "Hungerupplopp"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hungerupplopp.

  1. 1. "Lagen är lika mycket med oß, som med dem": Direkt aktion, brännvinsbränning och massans moraliska ekonomi i 1850-talets Karlshamn

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

    Författare :Per Jukkola Hedlund; [2018]
    Nyckelord :Hungerupplopp; direkt aktion; Karlshamn; massans moraliska ekonomi; brännvinsbränning; the moral economy of the crowd; hunger riots; direct action.; History and Archaeology;

    Sammanfattning : This thesis aims to investigate a case of worker’s direct action against distilleries of hard liquor (brännvin) in the southern Swedish town of Karlshamn, November 1853. Many people were angry because the distilleries were allowed to keep on distilling grains and potatoes despite the constantly increasing shortage of basic foodstuffs. LÄS MER