Sökning: "Huntington"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Huntington.

 1. 1. Women who have Experienced Rape: Responses from others, Internalization and Recovery

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ellen Huntington; [2021-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Negative reactions upon disclosure of rape have been found to have negative effects on recovery. This study focuses on how social pre-conceptions of raped women are conveyed upon disclosure. A special focus was on how pre-conceptions are conveyed in encounters with police and legal representatives. LÄS MER

 2. 2. Kampen för demokrati i Myanmar : En fallstudie angående Myanmars politiska transition 2015 och varför demokratin inte lyckats få fäste i landet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Claes Sköld; [2021]
  Nyckelord :Transition; Contextual; Demokrati; Auktoritär; Regim; Aung San Suu Kyi; Militär; Militärjunta; Praetorian; Kupp;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is going to be about understanding how the transition in Myanmar happened in 2015, when the democratic party and Aung San Suu Kyi won the general election and assumed power. And understanding why the democratic ideology didn’t take root during the period 2015 - 2021 when the democratic party and Aung San Suu Kyi led the country. LÄS MER

 3. 3. Civil kontroll av Försvarsmakten genom statlig förvaltning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mats Kinander; [2021]
  Nyckelord :civil-militär kontroll; Huntington; förvaltning; tillitsbaserad styrning; NPM;

  Sammanfattning : Under flera år har offentlig verksamhet upplevt en tilltagande byråkratisering inom statsförvaltningen. Byråkratiseringen upplevs flytta fokus från kärnverksamhet till administration och därigenom minska efterfrågan på expertis inom offentlig verksamhet. Det kallas ibland för en pågående avprofessionalisering. LÄS MER

 4. 4. Arabiska våren och dess efterspel : En jämförande demokratiseringsstudie mellan Tunisien och Egypten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Shahram Behrouz; [2021]
  Nyckelord :Arab Spring; Democratization; Egypt; Samuel Huntington; Tunisia;

  Sammanfattning : It has been ten years since the 26-year-old fruit seller set himself on fire to protest corruption in Tunisia. The street vendor created a wave of protests in the Arab world, a campaign for civil resistance, better known as the "Arab Spring". LÄS MER

 5. 5. Den arabiska vårens inverkan på demokrati i Arabvärlden : En jämförande studie kring Tunisiens och Egyptens divergerande demokratiutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Adrian Bochenski Ozeir; [2021]
  Nyckelord :Tunisien; Egypten; arabiska våren; demokrati; Huntington; transitionsprocesser; konsolideringsteori;

  Sammanfattning : The outbreak of the Arab Spring took place more than ten years ago and is currently of great interest to researchers. The suicide of the street vendor Bouazizi is considered the start of the revolution. As a result of the uprisings, both Tunisia and Egypt succeeded in overthrowing their authoritarian leaders and regimes. LÄS MER