Sökning: "Huntingtons sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Huntingtons sjukdom.

 1. 1. Effects of herpes simplex virus 1 (HSV-1) infection on nuclear amyloid aggregation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Maria Arone Blanco; [2018]
  Nyckelord :Huntington’s disease; Spinocerebellar ataxia; Amyloids; Protein aggregation; Herpes Simplex Virus 1; HSV-1; Virus infection; oligonucleotides; Filter retardation Assay; Dot Blot.; Huntingtons sjukdom; Spinocerebellära ataxier; Amyloider; Protein aggregering; Herpes Simplex Virus 1; HSV-1; Virus infektion; Oligonukleotider; Filter retardation Assay; Dot Blot.;

  Sammanfattning : Huntington’s disease (HD) and Spinocerebellar ataxia (SCA) are incurable neurodegenerative diseases that affect the central nervous system. Amyloids, highly organized protein aggregates, are a hallmark for many neurodegenerative diseases. The presence and accumulation of amyloids are toxic and constitute the major cause of neuron cell death. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av chorea och dess påverkan på fysisk aktivitet hos fem personer med Huntingtons sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Edlund; Tobias Wahlqvist; [2017]
  Nyckelord :Huntington s disease; chorea; physical activity; experiences; interview; Huntingtons sjukdom; chorea; fysisk aktivitet; upplevelser; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huntingtons sjukdom innebär ofta såväl motoriska, kognitiva som psykiatriska symtom. Chorea är ett tidigt motoriskt symtom och innebär överrörelser som kan förekomma i hela kroppen. Få studier beskriver den subjektiva upplevelsen av chorea. LÄS MER

 3. 3. Hur anhörigvårdare till personer med Huntingtons sjukdom upplever sin livssituation : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Färlin; Hannah Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Huntington’s disease; family caregiver; experience; Huntingtons sjukdom; anhörigvårdare; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huntingtons sjukdom (HS) är en neurologisk sjukdom som är genetiskt ärftlig och drabbar både kvinnor och män i lika stor utsträckning. Sjukdomen angriper nervcellerna i hjärnan som styr muskelregleringen, vilket leder till ofrivilliga rörelser. Kognitiv påverkan är ett annat symtom, liksom att talet och andningen påverkas. LÄS MER

 4. 4. Huntingtons sjukdom och behandling av motoriska symtom : En jämförelse mellan tetrabenazin och pridopidin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Anna Lindström; [2016]
  Nyckelord :Huntingtons sjukdom; tetrabenazin; pridopidin; UHDRS-TMS; effekt;

  Sammanfattning : Introduktion: Huntingtons sjukdom är en ärftlig progressiv neurodegenerativsjukdom som orsakas av en mutation på kromosom 4. Mutationen sker genom enökning av cytosin-adenosin-guanin (CAG) sekvenser som kodar för aminosyranglutamin. LÄS MER

 5. 5. Positronemissonstomografi som diagnostik vid Huntingtons sjukdom : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Månsson Paulina; Jbeilly Rita; [2016]
  Nyckelord :Huntingtons sjukdom; glukosmetabolism; nuklearmedicin; positronemissionstomografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huntingtons sjukdom (HD) är en genetiskt autosomal neurodegenerativ sjukdom där orsaken beror på ökade glutamin (CAG)-sekvenser. HD karaktäriserar sig kliniskt med motoriska symtom som ofrivilliga rörelser, samt psykologiska och kognitiva symtom. LÄS MER