Sökning: "Hur ambulanssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Hur ambulanssjuksköterska.

 1. 1. Patienter hänvisade till primärvård av ambulanssjuksköterska : En systematisk journalgranskning med fokus på patientsäkerhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Hansson; Heidi Hedberg; [2020]
  Nyckelord :ambulance nurse; documentation; patient safety; personcentred care; primary healthcare; reference; ambulanssjuksköterska; dokumentation; hänvisning; patientsäkerhet; personcentrerad vård; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förutsättning för att ambulanssjuksköterskan ska kunna hänvisa patienter till primärvård på ett patientsäkert sätt är följsamhet mot lokala riktlinjer, triageringssystem, och en tydlig och strukturerad journalanteckning där det framgår vilka vårdhandlingar som utförts. Syfte: Syftet med studien var att göra en systematisk journalgranskning för att få en bild av hur ambulanssjuksköterskor dokumenterar hänvisningar av patienter till primärvård med fokus på patientsäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Vad hände sen? : Uppföljning av patienter som hänvisats till egenvård av ambulanssjukvården, en kvantitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Gunnarsson; Jennie Råsberg; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; ambulanssjusköterska; bedömning; egenvård; hänvisning; prehospital; vårdnivå;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan ska kunna bedöma när det inte föreligger behov av ambulanstransport och patienten kan då hänvisas till egenvård. Hänvisning till egenvård innebär att ambulanssjuksköterskan upplever större krav och måste vara helt säker i sin bedömning då möjligheterna att följa patientens hälsotillstånd är begränsad efter att ambulanssjuksköterskan lämnat platsen. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsgranskning av ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer för vårdinsats på plats eller hänvisning till lägre vårdnivå : En jämförelse mellan ambulansverksamheter inom Västra Götalandsregionen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Stina Bengtsson; Michaela Ganning; [2020]
  Nyckelord :ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; behandlingsriktlinjer; AGREE II; vårdinsats på plats; hänvisning till lägre vårdnivå;

  Sammanfattning : Bakgrund: En betydande andel patienter inom ambulanssjukvården är inte i behov av att transporteras till en akutmottagning. Dessa patienter kan istället hänvisas till en lägre vårdnivå som exempelvis primärvård eller erhålla vårdinsats på plats i sitt hem. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av hur arbetsmiljön påverkar vårdandet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Edvin Bergqvist; Ola Bjernevall; [2020]
  Nyckelord :Ambulance nurse; nursing; ambulance care; work environment; safe care; Ambulanssjuksköterska; vårda; ambulanssjukvård; arbetsmiljö; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor inom ambulansverksamheten utsätts för många olika situationer i arbetsmiljön som riskerar att påverka vårdandet av patienterna. De riskerar att utsättas för både fysiska och psykiska påfrestningar som i vissa fall kan medföra att den patientsäkra vården riskerar att äventyras. LÄS MER

 5. 5. Räddar liv eller slösar tid? : prehospital vätskebehandlings effekter på patienter i hemorragisk chock

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Lundin; Jonas Molin; [2020]
  Nyckelord :Trauma; Hemorrhagic shock; Fluid resuscitation; Prehospital; Ambulance nurse; Trauma; Hemorragisk chock; Vätskebehandling; Prehospital; Ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Trauma är den ledande dödsorsaken i Sverige för människor mellan 15 och 44 år och en stor andel dör till följd av blödning som uppkommer vid skadetillfället. Blödning fortsätter också vara den ledande orsaken till traumarelaterad död som kunde ha varit förebyggbar både civilt och militärt. LÄS MER