Sökning: "Hur implementera förbättringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Hur implementera förbättringsarbete.

 1. 1. Förbättring av arbetsmiljön med hjälp av arbetsberedning : Implementering av ett förbättringsförslag i praktiken

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sebastian Ivarsson; Rikard Larsson; [2020]
  Nyckelord :Work environment; communication; action research; improvement work; work sets; information flow; construction workers; supervisors; Arbetsmiljö; kommunikation; aktionsforskning; förbättringsarbete; arbetsberedningar; informationsflöde; yrkesarbetare; arbetsledare;

  Sammanfattning : Syfte: Eftersom byggbranschen är en av de mest olycks- och dödsfallsdrabbade branscher finns det anledningar att tro att det någonstans i arbetsmiljöarbetet brister. Inom arbetsmiljö och säkerhet sker en ständig utveckling vilket påverkar hur viktigt det är med en bra kommunikation från arbetsledaren till yrkesarbetaren. LÄS MER

 2. 2. Hållbar kreditgivning – En fallstudie om integration av hållbarhets-risker vid kreditgivning till företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarzyna Slojka; Jannike Järlbrink; [2019-10-09]
  Nyckelord :Bank; Hållbarhet; Strategi; Integration; Riskhantering; Kreditgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Sveriges banker ska bedriva en affärsverksamhet som ärhållbar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Hållbarhetsarbete är viktigt urett samhällsnyttigt perspektiv samt för bankens långsiktiga framgång och lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Förändring av kommunikation och förbättringsarbete för att skapa ny organisationskultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Belmin Bahtic; Samuel Anderzon; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Förbättringsarbete; Organisationskultur; Kaizen; Teamleader; Förbättringskatans 4 steg; Daglig styrning; Andon; PDSA-cykel; Kunskapsgräns;

  Sammanfattning : I en organisation bör man arbeta med ständiga förbättringar. För att implementera olika verktyg i arbetet kräver det att man kommunicerar och samarbetar på ett rätt sätt för ett bra resultat. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsverktyg och dess påverkan på den interna kommunikationen inom en organisation : Ett förbättringsarbete på Briab - Brand & Riskingenjörerna AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Beatrice Yxhammar; [2019]
  Nyckelord :communication-tools; information technology; internal communication; improvement; total quality management; förbättringsarbete; kommunikationsverktyg; informationsteknik; internkommunikation; offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Globaliseringens och digitaliseringens framväxt har givit upphov till att människor har fått större tillgång till information. I syfte att underlätta hanteringen av massinformation kan bland annat tekniska hjälpmedel användas. LÄS MER

 5. 5. Beställarnas drivkrafter till hållbart byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Caroline Damm; Amelie Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Gröna sidoanbud; sidoanbud; gröna alternativa anbud; hållbart byggande; grön upphandling; drivkrafter; LCA Green alternative tender; alternative tender; sustainable construction; green procurement; incentives; LCA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att förstå de drivkrafter och hinder som finns för att bygga mer hållbart samt hur entreprenören kan använda drivkrafterna för att inspirera beställare till att välja mer klimatbesparande åtgärder. Genom att skapa en bredare kunskap och förståelse för hur entreprenörer på ett enklare sätt ska kunna implementera fler gröna åtgärder under upphandlingsprocessen till privata beställare avser studien att svara på hur målet om att bygga fler hållbara byggnader ska uppnås. LÄS MER