Sökning: "Hur många länder finns i Asien"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Hur många länder finns i Asien.

 1. 1. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hannah Norman; [2019]
  Nyckelord :elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. LÄS MER

 2. 2. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Agnes-Cecilia Österberg; [2019]
  Nyckelord :bevarande; biologisk mångfald; orangutang; palmolja; skogsskövling;

  Sammanfattning : För 10,000 år sedan var 45% av jordens landyta täckt av skog. I dag ligger siffran på 31%, vilket motsvarar fyra miljarder hektar. Klimat- och temperaturförändringar kan delvis förklara minskningen men även människan har haft en inverkan. LÄS MER

 3. 3. Programvaror för arbetet med höghastighetsjärnväg - Statiska och dynamiska analyser för bank och undergrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ina Söderbäck; [2017]
  Nyckelord :höghastighetsjärnväg; programvaror; sättningar; höghastighetsfenomen; dynamik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At present there is an ongoing investigation of a Swedish high-speed rail. It is decided that the railway will be constructed with a slab track and mainly be founded on an embankment. There is an uncertainty in how to conduct stability and settlement calculations for the embankment and subgrade and how dynamic effects should be considered. LÄS MER

 4. 4. Djurens betydelse för Krim-Kongo hemorragisk feber virus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linnea Lindgren Kero; [2016]
  Nyckelord :Krim-Kongo hemorragisk feber virus; djur; fåglar; spridning;

  Sammanfattning : Krim-Kongo hemorragisk feber virus, CCHFV, orsakar en allvarlig hemorragisk febersjukdom med hög dödlighet hos människor. Den är utspridd över stora delar av den Gamla Världen, så som Afrika, Mellanöstern, Asien och sydöstra Europa. Viruset sprids med fästingar och replikeras i infekterade däggdjur samt hos struts. LÄS MER

 5. 5. Möjliga miljörisker med en utökad svensk fiskodling med avseende på patogener, läkemedel och kemikalier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :David Ericsson; [2016]
  Nyckelord :fiskodling; patogener; miljörisker; vattenbruk; pisciculture; pathogens; environmental risks; aquaculture;

  Sammanfattning : Vattenbruk, eller odling av fisk och andra vattendjur förekommer i Sverige idag men inte i lika stor utsträckning som i många andra länder. I Sverige odlas ett flertal arter och framförallt regnbåge, lite förenklat, dels som sättfisk för utsättning i vilda vatten och som matfisk för direkt human konsumtion. LÄS MER