Sökning: "Hur påverkas Sverige av EU"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Hur påverkas Sverige av EU.

 1. 1. Safe Countries or Systematic Assessments? - A critical investigation of the safe country of origin concept in the CEAS and the national implementation in Sweden in relation to the right to asylum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Migration law; asylum law; EU law; Swedish migration law; human rights; CEAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Safety has always been a prominent concept within asylum law for the assessment of international protection. However, as the CEAS has developed immensely the past years, moving towards a paradigm shift of increasingly restrictive migration policies; the use of safety has evolved accordingly. LÄS MER

 2. 2. 3D för allmänheten : En kvalitativ studie om hur 3D-kartor påverkar användbarheten och förståelsen hos allmänheten i medborgardialoger inom samhällsbyggnadsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ron Zendeli; Olle Åkerman; [2022]
  Nyckelord :Usability; Process Virtualization Theory PVT ; citizen dialogue; building process; 3D; Användbarhet; Process Virtualization Theory PVT ; medborgardialog; samhällsbyggnadsprocessen; 3D;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen har beslutat om en strategi för IT-politiken, där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Dessa möjligheter kommer öppna upp för en enklare vardag för privatpersoner och företag. LÄS MER

 3. 3. Beräkning av skogens anskaffningsvärde och skogsavdragsutrymme vid fastighetsreglering av fastigheter med skogsmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Torstensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningI EU:s skogsstrategi 2030 vill kommissionen främja till kompetensutveckling för attsedermera kunna bredda skogens användning vilket ska leda till en bättre ekonomisksituation för skogsägarna.1I Sverige finns flera sätt att förvärva skog, ett av sätten ärgenom fastighetsreglering. LÄS MER

 4. 4. Dömd men inte glömd - En studie av vissa svenska söktjänsters behandling av brottsuppgifter samt av förhållandet mellan rätten till skydd för personuppgifter och rätten till yttrande- och informationsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Kanon; [2022]
  Nyckelord :Offentlig rätt; EU-rätt; IT-rätt; Konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, there are a number of websites that collect public documents and make them available through a search service. Internet users can use such a search service, often after paying a fee, to find out, for example, whether someone appears in a criminal conviction. LÄS MER

 5. 5. Rätten till sin kultur och identitet : -En konsekvensstudie om hur samernas kulturarv påverkas av den planerade gruvan i Gállok/Kallak

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Adrian Nordmark; [2022]
  Nyckelord :Gruvnäring; Kallak; Kulturarv; Rennäring; Samer;

  Sammanfattning : Gruvindustrin i Norrland har ökat markant de senaste åren tack vare den ökade efterfrågan på malm och mineraler. Sverige är ett viktigt gruvland och intresset för svenska mineraltillgångar har ökat markant de senaste åren. Sverige står för cirka 93 % av all export av malm och mineraler inom EU. LÄS MER