Sökning: "Hur patienter med hypotyreos upplever vården"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hur patienter med hypotyreos upplever vården.

 1. 1. Kroppar: Smärta, maktlöshet och ambivalens  : Den kvinnliga hypotyreos-patientens relation samt erfarenhet av den svenska statens konventionella sjukvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Niklas Larsson-Tiensuu; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige lever idag cirka 400 000 kvinnor med den kroniska sköldkörtelsjukdomen hypotyreos. Var fjärde patient anser sig vara missnöjd med den nuvarande vården som erbjuds. Uppsatsen redogör för hur denna patientgrupp erfar sin relation till den svenska statens konventionella sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med hypotyreos upplever sin livskvalité

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Öhman; Isabelle Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Hypothyroidism; Nurse; Nursing; Quality of life; Hypotyreos; Livskvalité; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotyreos är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna. Varje år insjuknar människor i sjukdomen och vanligast är att kvinnor drabbas. Att drabbas av hypotyreos innebär att man har brist på tyreoideahormoner i sköldkörteln och att energiproduktionen går på sparläge. LÄS MER

 3. 3. Hypovadå?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Michelle Dahl; [2019]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; Hypotyreos; Sköldkörtelsjukdom; Vård; Genus;

  Sammanfattning : Sköldkörtelsjukdom ökar för varje år, sedan 2007 har antalet med diagnosen ökat med 42%. Hypotyreos är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige men tiotusentals upplever att vården de får inte hjälper. LÄS MER

 4. 4. Hur personer med hypotyreos upplever sin livskvalité

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Jonsson; Johanna Öhman; [2019]
  Nyckelord :Experience; Hypothyroidism; Nurse; Nursing; Quality of life; Hypotyreos; Livskvalité; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotyreos är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna. Varje år insjuknar människor i sjukdomen och vanligast är att kvinnor drabbas. Att drabbas av hypotyreos innebär att man har brist på tyreoideahormoner i sköldkörteln och att energiproduktionen går på sparläge. LÄS MER