Sökning: "Hur redovisa man en enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hur redovisa man en enkät.

 1. 1. Vi är alla lika olika : att omsätta forskning till praktik i den tidiga läs- och skrivundervisningen, hur gör man?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Ersson; Elise Cronqvist; [2016]
  Nyckelord :Tidiga läs- och skrivundervisningsmetoder; lärstilar; lärares uppfattningar; årskurs fk-3; enkät.;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att kartlägga och analysera lärares uppfattningar och reflektioner kring olika läs- och skrivundervisningsmetoder i grundskolans tidigare åldrar, årskurs fk-3. Studiens forskningsfrågor gick ut på att undersöka hur bekväma lärare uppger att de känner sig i att undervisa inom den tidiga läs- och skrivundervisningen och vilken/vilka undervisningsmetoder de tillämpar samt anledningen till varför just dessa. LÄS MER

 2. 2. Proximalzonsteori, en möjlig metod mot fungerande grupparbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :John Krüger; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Godkänt och genomfört gymnasiearbete är en förutsättning för att kunna erhålla gymnasieexamen. Gymnasiearbetet inbegriper att eleven kan planera, genomföra, analysera och redovisa ett vetenskapligt arbete. LÄS MER

 3. 3. Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik : vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jannike Jönsson; Viola Sverkersdotter; [2014]
  Nyckelord :liggbås; robot; mjölk; mjölkmängd robot; styrt system; fritt system; Feed first; Milk first; avkastning; kor per robot; kotrafik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning av hur många liggbås som finns i olika skötselsystem för robotmjölkning med dels fri kotrafik och dels olika former av styrd kotrafik. Undersökningen föreslogs av Växa Sverige och är en enkät som skickades ut till 70 lantbrukare. Användbara svar till undersökningen lämnades av 44 av lantbrukare. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Sara Jakobsson; [2012]
  Nyckelord :plot subdivision; property regulation plan; provisions on property division; Planning and Building Act; tomtindelning; fastighetsplan; fastighetsindelningsbestämmelser; Plan- och bygglagen; PBL;

  Sammanfattning : Med den nya plan- och bygglagen (PBL) som trädde i kraft den 2 maj 2011, blev det möjligtatt redovisa fastighetsindelningsbestämmelser i en detaljplan på motsvarande sätt somgjordes genom fastighetsplan i 1987 års PBL. Den särskilda planformen fastighetsplan togsdärmed bort. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av befintliga och planerade vindkraftverk i Västra Götaland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Christina Odby; Margaretha Tobiasson; [2009]
  Nyckelord :Vindkraftverk; koordinater; fastighetsbeteckning; effekt; kartläggning;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete är ett arbete vi gjort åt Länsstyrelsen i Västra Götaland och syftar till att kartlägga befintlig och planerad vindkraft i länets 49 kommuner. Västra Götaland är det län som har den största ökningen av antal verk i landet. LÄS MER