Sökning: "Hur ser världen på sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade orden Hur ser världen på sverige.

 1. 1. Framtidens användning av reservelverk inom eldistribution : En fallstudie på E.ON Energidistribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Gino Lauschke; Isabelle Olsson; [2023]
  Nyckelord :Reservelverk; Reservkraft; Dieselgeneratorer; Batterier; Bränsleceller; HVO; Eldistribution;

  Sammanfattning : Sweden has ambitious climate targets to achieve net zero emissions by 2045. One of the possiblesolutions to achieve this goal is electrification, and electricity use is expected to increase from today's 140 TWh to 170-282 TWh, according to the Swedish Energy Agency's different scenarios. LÄS MER

 2. 2. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Sofia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Sammanfattning : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). LÄS MER

 3. 3. "Blott Sverige svenska krusbär har" : En kvalitativ studie om nation branding av svensk måltidskultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jogér Sebastian; [2022]
  Nyckelord :turism; måltidsturism; marknadsföring; måltidskultur; kultur; mat; foodie; nation branding; storytelling; profilering;

  Sammanfattning : This candidate thesis contains a qualitative study of how Sweden markets its gastronomicculture internationally through nation branding. The study was conducted through adeductive research approach. Through nation branding, Sweden has become the new, littlestar on the gastronomic world scene. LÄS MER

 4. 4. The Digital Carbon footprint associated to the way of working in an organization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kasper Modin; Frida Sjöström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report aims to investigate the digital carbon footprint connected to the ways of working in an organization, more specifically at KTH, the Royal Technical Institute in Stockholm, Sweden. The report gives an insight into the habits of the employees at KTH and their regular work day in different work setups; working remotely from home or at the office. LÄS MER

 5. 5. Giv oss idag vårt dagliga bröd : En kvalitativ studie om exkludering och aktörskap bland ålderspensionärer som besöker civilsamhällets matutdelningar.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Diana Aban; Ghita Flinckman; [2022]
  Nyckelord :Aktör; civilsamhället; exkludering; inkludering; KASAM; välfärdssamhälle; ålderspensionär;

  Sammanfattning : Sverige toppade nyligen en ranking som det land i världen som det är bäst att leva i avseende indikatorn livskvalité, totalplacering blev en femte plats. Det är positivt men vid sidan om topprankningar framträder en annan dyster verklighet mitt i det svenska välfärdssamhället. LÄS MER