Sökning: "Hur skapas en religion"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Hur skapas en religion.

 1. 1. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 2. 2. Didaktiska lösningar på islamofobi i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tarik Mulic; Rebar Karim; [2019]
  Nyckelord :Islamofobi; Motverka islamofobi; Religion och lärande; Islam i undervisningen;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har media en stor roll på hur vi ser och tolkar världen omkring oss. Medier förmedlar information vidare till ungdomar som går i skolan. Genom att läsa något som är islamofobiskt kan ungdomarna uppfatta att den informationen de får är sann. Islam är en religion som har varit i fokus bland de olika medierna. LÄS MER

 3. 3. Vad betyder det att en roll är religiös enligt rollspelare? : Om vad en religiös roll gör i rollspel, dess utformning och den meningen som tillskrivs den religiösa rollen därav.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Alexander Hedblom; [2018]
  Nyckelord :religion; rollspel; mening; symbolisk; dungeons; dragons;

  Sammanfattning : Populärkultur kan ha påverkat ungdomars syn på vad religion handlar om, vad en religiös gör, och därmed även vad som är att klassa som religiositet. Att undersöka om så är fallet kan ge värdefull kunskap till vidare forskning, eftersom det leder oss till att bättre förstå vårt samtida samhälle. LÄS MER

 4. 4. Formandet av Identitet i Muslimska skolor - Nationella och Internationella perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Smith - Carlsson; Nicholas Tyrén; [2018]
  Nyckelord :diskriminering; föräldrar; Identitet; kön; muslimska skolor; normer;

  Sammanfattning : ABSTRACT Detta är en kunskapsöversikt som ämnar redovisa forskning kring hur skolor med muslimsk profil förhåller sig till värden och normer i landet de befinner sig i. Med fokus på hur elevers identitet påverkas och formas av skolan, föräldrar och samhället. LÄS MER

 5. 5. Religionskunskap ur elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Samia Aloui; Linus Lindqvist Liljegren; [2017]
  Nyckelord :religion; education; religious education;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka elevers intresse för religionskunskap och relationen mellan lärarens planering, ämnesplan och elevernas intresse. Detta ansåg vi som en viktig fråga i dagens klassrum då tidigare studier visade på ett lågt intresse för religionskunskap i det svenska klassrummet. LÄS MER