Sökning: "Hur yttre faktorer påverkar ledarskapet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hur yttre faktorer påverkar ledarskapet.

 1. 1. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiskt ledarskap : En kvalitativ undersökning om förskolläraressyn på ledarskap i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Nilsson; Nathalie Stridh; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; förskollärare; kvalitativ metod; normativ styrning;

  Sammanfattning : Inledning Vi har undersökt olika ledarskapsstilar i förskolan och hur de påverkar barnen. Studien handlar även om att undersöka vilken typ av ledarskap en förskollärare bör utöva i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Revisorers sociala miljö : Ledarskapets påverkan på kulturen och moraliska identiteten samt dess påverkan på revisorers objektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Paulsen; Frida Annell; [2015]
  Nyckelord :Moralisk identitet; transformativt ledarskap; revision; objektivitet; etisk kultur; revisorer;

  Sammanfattning : Syfte: Revisorers objektivitet är ett krav samt en av de grundläggande principerna för att revisorer ska kunna upprätthålla god yrkes- och redovisningssed. I samband med de stora redovisningsskandalerna i början på 2000-talet har revisorers objektivitet ifrågasatts. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapet och dess påverkansfaktorer : En jämförande studie av ledarskap i två organisationer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna-Lotta Karlsson; Alessandro Maraldo; [2015]
  Nyckelord :Organisationskultur; genus; ledarskap; kontext; könsmärkning;

  Sammanfattning : Organisationskulturen pekas ut som en faktor som påverkar ledarskapet. Ledarskapet, som är socialt konstruerat, är alltså beroende av i vilket sammanhang det befinner sig i. Samtidigt skapas det socialt föreställningar kring kvinnor och män. LÄS MER

 5. 5. Ishockeytränares ledarskap och relation till spelare : samband med inre och yttre motivation

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Patric Björk Andersson; [2005]
  Nyckelord :Tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställning Syftet med undersökningen var att undersöka hur tränares ledarskap och relation till spelare, påverkar spelares motivation. Det föreslogs att ledarskapet och relationen som en del av det, är två faktorer som påverkar hur en idrottare presterar, genom att bland annat påverka idrottarens motivation. LÄS MER