Sökning: "Husbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Husbyggnad.

 1. 1. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Checklista för uppstart av husbyggnadsprojekt : Ett verktyg framtaget med hjälp av NCC för entreprenörer och projektörer i tidigt skede av produktionen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Evelina Nordh; Karlsson Mårten; [2018]
  Nyckelord :Checklista; produktion; entreprenad; uppstart; projekt; byggherre; krav;

  Sammanfattning : Innan första spadtaget tas vid en nybyggnation, finns det vissa förpliktelser byggherren tvingas beakta. Beroende på placering av fastigheten finns det olika anmälningar att utföra och tillstånd att söka. Anmälningarna kan skilja sig om det är innanför detaljplanerat område eller utanför. LÄS MER

 3. 3. Standardiserad förtätning med koncepthus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Oskar Sundberg; [2017]
  Nyckelord :stadsfo¨rta¨tning; standardiserad husbyggnad; punkthus; koncepthus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Standardized densification with concept house Author: Oskar Sundberg, Bachelor of Science in Engineering with architecture , Faculty of Engineering LTH at Lund University Supervisor: Radhlinah Aulin, Department of Construction, Faculty of Engineering LTH at Lund University Rikard Nilsson, Department of Construction, Faculty of Engineering LTH at Lund University Exminer: Stefan Olander, Department of Construction, Faculty of Engineering LTH at Lund University Background: Already in the late 19th century, the population growth in the cities began to increase. To densify cities existing urban areas was previously considered inappropriate and instead an expansion of the cities was encouraged. LÄS MER

 4. 4. Flervåningshus med limträstomme. : Planering och dimensionering av höghus på Fören 1, Karlstad

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Herman Holm; Viktor Blomberg; [2016]
  Nyckelord :Träkonstruktion; revit; husbyggnad; hållbart byggande;

  Sammanfattning : Världen står inför stora utmaningar när det kommer till miljön och byggsektorn har idag en stor miljöpåverkan, främst när det kommer till koldioxidutsläpp. De två mest använda byggnadsmaterialen idag, stål och betong har visats tillföra otroliga mängder koldioxid till atmosfären och är därför inte rätt väg att gå för en hållbar framtid. LÄS MER

 5. 5. Stabiliserande betongskiva med elastisk grundläggning på friktionsjord : En analys av rotationsstyvheter i friktionsjord

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Daniel Holst Nywertz; Mattias Livfors; [2016]
  Nyckelord :foundation; Geo technology; friction soil; stabilizing wall; Grundläggning; Geoteknik; Husbyggnad; Anläggningsteknik; Global systemknäckning; Knäckning; Rotationsstyvhet; Friktionsjord;

  Sammanfattning : Vid grundläggning av medelhöga hus på friktionsjord kan i många fall grundläggningen genomföras med betongfundament. I dessa fall är jordens kompressionsegenskaper av mycket stor betydelse.Jordars materialkurvor visar att elasticitetsmodulen för avlastning är större än den för pålastning. LÄS MER