Sökning: "Husbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Husbyggnad.

 1. 1. Livscykelanalys och ekonomisk kalkyl av två KL-bjälklag

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Borgenstam; [2020]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom husbyggnad sker en ständig utveckling i form av nya material och innovativa tekniska lösningar. Viljan att minska vårt koldioxidavtryck är påtaglig i världen. Trä är ett miljövänligt råmaterial och skog är en stor resurstillgång vi har i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Nulägesanalys av byggarbetsledares användning av IT-verktyg : Digitala verktyg inom byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Peter Andersson; Adam Svensson; [2020]
  Nyckelord :BIM; digitala verktyg; byggproduktion; husbyggnad;

  Sammanfattning : Use of computer based construction plan programs were introduced as early as in the 1970’s and have since then been under constant develop. Their functions and durability have during the last twenty years gone from only being used in the projection and office stage to being a useful tool at the actual construction site too. LÄS MER

 3. 3. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 4. 4. Trafikbelastade gårdsbjälklag : En undersökning av beräkningsmetoders lämplighet och möjliga förenklingar i projekteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Johan Härd; Mårten Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Överbyggnad; trafiklaster; gårdsbjälklag; Eurokoder; Strusoft; Frame Analysis; FEM-Design;

  Sammanfattning : As a structural designer, you are sometimes required to design structures carrying traffic loads, but which are not, for example, bridges or parking garages. In practice, this usually applies to drivable floor layers and culverts under roads. LÄS MER

 5. 5. Styvhet och bärförmåga i KL-träförband : Jämförelse mellan teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emanuel Kvist; [2019]
  Nyckelord :Husbyggnad; Konstruktion; Styvhet; KL-trä; Bärförmåga;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftade till att med hjälp av teoretiska beräkningar och praktiska försök beräknakarakteristisk och dimensionerande bärförmåga samt karakteristisk styvhet för ett skruvat träförband iKL-trä. Vidare syftade arbetet till att fastställa hur överrensstämmande praktik och teori var. LÄS MER