Sökning: "Hushållningssällskapet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Hushållningssällskapet.

 1. 1. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Länsträdgårdsmästarnas inflytande på fruktodlingen i Södermanlands län 1891 – 1931

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna-Lisa Jonsson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; Länsträdgårdsmästare; Fruktodling; Hushållningsgillen; Fruktodlarföreningar; Södermanlands län;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 3. 3. Utbredning av Plasmodiophora brassicae som orsakar klumprotsjuka

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gunnar Cederberg; [2018]
  Nyckelord :oljeväxter; raps; spridning; kartläggning; provtagning; vilosporer; ArcMap;

  Sammanfattning : Clubroot disease is an increasing problem in the world's oilseed crops production. The aim of this work is to take the first step in doing a survey of the spread of clubroot disease in Sweden, as well as to do a literature study on the biology of the organism that causes clubroot disease and its proliferation in some other countries. LÄS MER

 4. 4. Funktionsuppföljning av moderna kalvstall : ensamhyddor under permanent tak

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :David Sandberg; [2018]
  Nyckelord :ensamhydda; kalv; inhysningssystem; uppföljning;

  Sammanfattning : Inhysning av kalvar i ensamhyddor under permanent tak utomhus är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Traditionellt sett hyses kalvar in i samma byggnad som mjölkkorna vilket skapar komplikationer då kalvens behov inte är detsamma som kons behov. LÄS MER

 5. 5. Ett anspråkslöst monument : En lokalhistorisk studie om Bergunda kanal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Markus Edmonds; [2018]
  Nyckelord :Bergunda kanal; lokalhistoria; nyodling; Hushållningssällskapet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER