Sökning: "Hushållningssällskapet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Hushållningssällskapet.

 1. 1. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Länsträdgårdsmästarnas inflytande på fruktodlingen i Södermanlands län 1891 – 1931

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna-Lisa Jonsson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; Länsträdgårdsmästare; Fruktodling; Hushållningsgillen; Fruktodlarföreningar; Södermanlands län;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 3. 3. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Jansson; [2019]
  Nyckelord :inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Sammanfattning : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. LÄS MER

 4. 4. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :ungtjur; uppfödning; mjölkrastjur; ekonomi; lönsamhet; Åland;

  Sammanfattning : På Åland har en offensiv satsning gjorts för att utöka antalet mjölkkor, vilket medför att även antalet tjurkalvar ökar som det idag inte finns avsättning för. Hushållningssällskapet har tagit initiativ för att undersöka förutsättningarna för en nysatsning på ungnötsuppfödning. LÄS MER

 5. 5. Utbredning av Plasmodiophora brassicae som orsakar klumprotsjuka

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gunnar Cederberg; [2018]
  Nyckelord :oljeväxter; raps; spridning; kartläggning; provtagning; vilosporer; ArcMap;

  Sammanfattning : Clubroot disease is an increasing problem in the world's oilseed crops production. The aim of this work is to take the first step in doing a survey of the spread of clubroot disease in Sweden, as well as to do a literature study on the biology of the organism that causes clubroot disease and its proliferation in some other countries. LÄS MER