Sökning: "Huspris"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Huspris.

 1. 1. En husprisbubbla i Sverige – kan utvecklingen motiveras av fundamenta?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Richter Olsson; Joakim Larsson; [2010]
  Nyckelord :Huspris; prisbubbla; fastighetsmarknad; imputerad hyra; pris-hyrakvot; Business and Economics;

  Sammanfattning : Huruvida det existerar en prisbubbla eller inte på den svenska bostadsmarknaden är ett flitigt diskuterat ämne, inte minst i medierna. Syftet med vår uppsats är att besvara frågan med hjälp av en metod som är kallad imputed rent eller imputerad hyra. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar huspriserna konsumtionen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Susanne Ek; Rickard Lyko; [2008]
  Nyckelord :konsumtion; huspris; livscykelhypotesen; förmögenhet;

  Sammanfattning : Bostaden står för större delen av det genomsnittliga hushållets förmögenhet och kan därför förväntas ha inverkan på hushållens konsumtion. Detta examensarbete undersöker i form av en litteraturstudie hur konsumtionen påverkas av huspriserna. Den teoretiska modellen utgörs av livscykelhypotesen. LÄS MER