Sökning: "Huspriser"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Huspriser.

 1. 1. The Predictive Relationship between Swedish House Prices and Consumer Price Inflation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Karl Bohlin; Martin Kellgren; [2021-08-17]
  Nyckelord :Consumer price; Inflation; House price; Credit channel; Wealth effect; Vector error; correction model; VEC; cointegration; predictive relationship;

  Sammanfattning : Sweden has in the past three decades experienced low rates of inflation, rising house prices and a declining policy rate. This implicates that the households can increase debt due to expanding collateral, and thereby increase the sensitivity to higher interest rates. LÄS MER

 2. 2. Housing Price Prediction over Countrywide Data : A comparison of XGBoost and Random Forest regressor models

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Henriksson; Kristopher Werlinder; [2021]
  Nyckelord :Random Forest; XGBoost; predicting housing prices; feature engineering; ensemble learning; boosting; data cleansing; 5foldcrossvalidation.;

  Sammanfattning : The aim of this research project is to investigate how an XGBoost regressor compares to a Random Forest regressor in terms of predictive performance of housing prices with the help of two data sets. The comparison considers training time, inference time and the three evaluation metrics R2, RMSE and MAPE. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar värdet för småhus i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Albin Irell Fridlund; Idun Cederberg; [2021]
  Nyckelord :Statistics; Applied mathematics; House prices; Property owner; Linear regression; Statistik; Tillämpad matematik; Huspriser; Fastighetsbolag; Linjär regression;

  Sammanfattning : I den här rapporten undersöks hur geografiskt läge, fastighetens fysiska egenskaper och ägandeform påverkar priset för småhus i Stockholms län. Målet med undersökningen är att ta fram en modell, baserad på de faktorer som påverkar bostadspriset mest, som kan användas för att uppskatta en fastighets värde. LÄS MER

 4. 4. Regressionsanalys av konsumentvärdens påverkan på bostadspriser

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jakob Bergene; Hugo Rolff; [2021]
  Nyckelord :Regression analysis; Applied Mathematics; Housing prices Vasastaden; Regressionsanalys; Tillämpad matematik; Huspriser Vasastaden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur konsumentvärdet och makroekonomiska faktorer påverkar en bostadsrätts försäljningspris. De variabler som användes för att beskriva konsumentvärdet var våning, månadsavgift, byggår, area och kvadratmeterpris. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Interest Changes on Housing Prices

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Cassel; Rasmus Persson; [2020-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study examines the relationship of interest rates and housing prices. It does so for Sweden as a nation as well as the cities Stockholm and Gothenburg. The interaction of housing prices and interest rates is examined by using the Johansen tests for cointegration and the vector error correction model. LÄS MER