Sökning: "Hussein Can"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Hussein Can.

 1. 1. POSITIVARE INSTÄLLNING TILL EU UNDER KLIMATHOT? Ett bidrag till forskningen om EU-attityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kelesh Hussein; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeisk integration; Klimatförändringar; EU attityder; Europeiska Unionen; European integration; Climate change; EU attitudes; European Union;

  Sammanfattning : During the last decades different factors and explanations of EU attitudes have been identified throughout research and they have been described as multidimensional and complex. Earlier research has argued that some factors are more unstable over time than others but that they can all be susceptible to fluctuation and change. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Hussein; [2019]
  Nyckelord :Kulturmöten; samhällskunkskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; mångkulturalism; mångkulturell skola; interkulturellt lärande; interkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där förändringar sker ständigt. Om vi blickar tillbaka så kan vi se en skillnad på hur samhället såg ut innan invandringen. Idag lever vi i ett mångkulturellt och multietniskt samhälle. Förutom samhällets förändringar så sker det även förändringar i skolan. LÄS MER

 3. 3. Mätning av kluven Kaspas-3 och kluven PARP i manganbehandlade prostatacancerceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Hussein Karim Ali; [2019]
  Nyckelord :Prostate cancer; Cancer treatment; Manganese; Cleaved Caspase-3; Cleaved PARP; Sandwich-ELISA; Prostatacancer; Cancerbehandling; Mangan; Kluven Kaspas-3; Kluven PARP; Sandwich-ELISA;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den sjätte mest förekommande cancertypen i världen, och den tredje vanligaste cancertypen bland män. De olika typer av behandlingar som finns idag botar oftast inte sjukdomen. Det är därför viktigt att utveckla bättre behandlingsmetoder. Det är sedan tidigare känt att mangan kan orsaka apoptos i olika celltyper. LÄS MER

 4. 4. Vision for the Blind

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Arsham Atighechi; Hussein Haidari; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; ultrasound sensors; buzzers; distance measurement; digital potentiometer;

  Sammanfattning : How can we improve the living standards of the visuallyimpaired using an Arduino?Living with visual impairment could potentially be oneof the hardest things one could do. Constantly having toworry about obstacles and carrying a stick to feel your wayforward. In order to combat this difficulty, we have designedVision for the Blind. LÄS MER

 5. 5. Miljöbyggnad och hållbart byggande : En fallstudie på Almvägen

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Hussein Farah; William Björnholm; Abdirahim Mohamud; [2018]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; Hållbar utveckling; Miljöcertiferingssystem;

  Sammanfattning : Sustainability in the construction and real estate sector has gained more attention in recent decades. In Sweden, the parliament and the Government work on a global and nation level to achieve increased sustainability in the construction industry. LÄS MER