Sökning: "Huvudinstrument"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Huvudinstrument.

 1. 1. Relationen mellan instrumentet och idén

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Olsson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Komposition; Trummor; Kreativitet; Analys; Tonal Tolkning; Kompositionsprocess; Kompositionsteknik; Huvudinstrument; Bi-instrument; Intuitivt skapande;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie om hur valet av instrument kan påverka en kompositionsprocess och det klingande resultatet. För att kunna utveckla sin kompositionsmetod och synliggöra upplevda kreativa blockader skriver författaren tre stycken till sitt instrumentala projekt Dartanjang. LÄS MER

 2. 2. Motivation och körsång på gymnasieskolans estetiska program : en kvalitativ studie utifrån ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Hellman Per; [2021]
  Nyckelord :körsång; musikpedagogik; motivation; erfarenheter; intresse;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker vilka faktorer som kan påverka elevers motivation med bakgrund i deras intresse och erfarenhet av kursen ensemble med körsång på gymnasieskolans estetiska program. Studien är baserad på tidigare musikpedagogisk forskning, motivations- och skolforskning. LÄS MER

 3. 3. ”Music is my drug” : En studie om musikhögskolestudenters motivation till att musicera med sitt huvudinstrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Karoliina Forsén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Övning inifrån : En surveystudie av gymnasieelevers inre motivation till att ägna sig åt övning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Eli Hellsten; [2021]
  Nyckelord :intrinsic motivation; practice music ; connections; instrumental education; music students; parents; survey; inre motivation; övning; samband; instrumentalundervisning; musikstuderande; föräldrar; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att undersöka i vilken grad elever vid det estetiska gymnasieprogrammet med inriktning musik känner inre motivation till att ägna sig åt övning på sitt huvudinstrument. Syftet är också att undersöka om det finns några samband mellan graden av inre motivation och genre, tidigare musikutbildning, och musicerande familjemedlemmar. LÄS MER

 5. 5. Musiklärare och musiker : Hur musikintresset påverkar arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Frida Gyll; [2021]
  Nyckelord :Musiker; musiklärare; identitet; motivation; self-efficacy;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag undersökt relationen mellan rollerna musiker och lärare i musikläraryrket och musiklärarutbildningen, och hur det egna musikintresset påverkar musikläraryrket. Genom semistrukturerade intervjuer har fyra musiklärare, två från gymnasiet och två från grundskolan medverkat. LÄS MER