Sökning: "Huvudplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Huvudplanering.

 1. 1. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER

 2. 2. Kapacitet och kapacitesplanering i ett kundorderstyrt företag : En fallstudie vid Lindab AB i Götene

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adam Gadzo; Ardian Gecaj; [2018]
  Nyckelord :capacity; capacity planning; lead time; case study; flexibility; make to order; sales order; customer order process; basic data; productivity; main planning; operation description; kapacitet; kapacitetsplanering; ledtid; fallstudie; flexibilitet; tillverkning mot kundorder; kundorderprocess; grunddata; produktivitet; huvudplanering; operationsbeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med rapporten var att bättre förstå vilka faktorer som har en inverkan på kapacitetsplaneringen samt de metoder som finns att tillgå gällande kapacitetsplanering. Utefter detta formulerades det tre stycken frågeställningar som studien avser att besvara: Vilka metoder inom kapacitetsplaneringen kan tillämpas i ett kundorderstyrt företag? Vad utmärker kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag? Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras utifrån fallföretagets nuvarande situation? Metod: För att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte valdes det att genomföras en fallstudie på Lindab Götene AB i Götene. LÄS MER

 3. 3. Hydraulic and Hydrodynamic Stormwater Model for the Västanfors Area of the Municipality of Fagersta, Sweden: Climate Change Impacts and Future Stormwater Management

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Anne Marie Girtz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global temperatures and frequency of extreme weather events have increased over the last decade, with 2015 globally the warmest year on record. Future climate models are consistent with this trend, predicting larger year-to-year variations in precipitation, more precipitation in larger single events, and more frequent extreme events. LÄS MER

 4. 4. Framtagande av ett planerings- och styrsystem : Trioplast i Landskrona AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Henrik Andersson; Herman Persson; [2013]
  Nyckelord :Planerings- och styrsystem; Hierarkisk planering; Sälj- och verksamhetsplanering; Huvudplanering; Behovsplanering; Materialplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering; Produktionsplanering; Planning and control system; Hierarchical planning; Sales and operations planning; Master scheduling; Master planning; Requirement planning; Material planning; Capacity planning; Shop floor Control; Production activity control; Production planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trioplast Landskrona tillverkar och trycker plastmaterial till förpackningar. Med en prispressad marknad så upplever företaget att de har svårt att konkurrera med andra företag belagda i lågavlönade länder. LÄS MER

 5. 5. Huvudplanering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utformning av prestationsmått för framtida utvärdering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madelene Andersson; Emma Hulander; [2012-10-04]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; prestationsmått; Sahlgrenska Universitetssjukhuset; huvudplanering; sjukvård;

  Sammanfattning : BakgrundDen första juli 2010 blev vårdgarantin lagstadgad i Sverige. För att hantera långa väntetider införs nya metoder för att effektivt styra, planera och utvärdera sjukvårdsverksamheter. Ansvaret för att utarbeta nya metoder för produktionsplaner tillfaller sjukhusen. LÄS MER