Sökning: "Huy Hoang Pham"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Huy Hoang Pham.

  1. 1. Kinetik ved løb med dagligdagsprotese og løbespecifikprotese hos transtibial amputerede: Et cross-sectional studie

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

    Författare :Katrine Grøtner; Huy Hoang Pham; [2020]
    Nyckelord :sport prosthetics; joint moments; ground reaction force; foot progression angle; osteo arthritis; sports protese; led moment; ground reaction force; fod progressions vinkel; osteoartrit;

    Sammanfattning : Formål: Formålet med studiet er at undersøge hvordan løb med en dagligdagsprotese og en løbespecifikprotese påvirker kinetik i nedre ekstremiteter hos mennesker med en transtibial-amputation.   Metode: Kinetisk data blev indsamlet ved løbetests, med begge proteser, med et motion capture system og kraftplader i et klinisk ganganalyse lab i Göteborg, Sverige. LÄS MER