Sökning: "Hybrid-professional"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Hybrid-professional.

 1. 1. Professionell logik eller kommersiell logik, varför inte både och? : En studie om revisorns dualitet i sitt vardagliga arbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2020]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Institutional logic; Profession; Professionalism; Professional logic; Commercial logic; Clan control; Hybrid-professional; Bureaucratic control; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Institutionella logiker; Profession; Professionalism; Professionell logik; Kommersiell logik; Hybrid-professionell; Clan control; Byråkratisk styrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revision har en viktig samhällsfunktion i och med sitt syfte att oberoende granska finansiell information. Det kan i mångt och mycket härledas till professionell logik, med en utgångspunkt i hög kvalitet och expertis i det utförda arbetet. LÄS MER

 2. 2. Examining the hybrid nurse manager

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Bunner; Kim Rosdahl; [2016]
  Nyckelord :Professional-managerial hybrid role; Hybrid nurse manager; Identity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Examining the hybrid nurse manager University: Lund University School of Economics and Management Course: BUSN49 Master’s Degree Project Authors: Lovisa Bunner & Kim Rosdahl Supervisor: Charlotta Levay Submission date: 20th of May, 2016 Key words: Professional-managerial hybrid role, Hybrid nurse manager, Identity Purpose: The purpose of the study is to expand our understanding about the hybrid nurse manager; a professional with a nursing background that holds a managerial position. Research question: How do nurse managers experience their professional-managerial hybrid role? How do nurse managers construct themselves in their managerial position, and what does that imply for their experiences of their professional-managerial hybrid role? Research context: The study takes place within the public healthcare in south of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Den hybrida yrkesrollen : En studie om verksamhetschefer inom svensk sjukvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Marcus Tegnér; [2012]
  Nyckelord :Operation manager; physician; reform; healthcare; New Public Management; new-institutional theory; Verksamhetschef; läkare; reform; sjukvård; New Public Management; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har sjukvården förändrats. Förändringsarbetet är inspirerat av New Public Management genom införandet av reformer. Teorier och organisatoriska modeller som fungerat bra inom det privata näringslivet har applicerats på organisationer inom den offentliga sektorn, vilket medfört en ökad admininistrativ arbetsbörda. LÄS MER