Sökning: "Hybridhus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hybridhus.

  1. 1. Flip Parkhaus

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

    Författare :Maria Bjurenhed; [2023]
    Nyckelord :Housing; Housing Market; Architecture; Parking Garage; Parkeringshus; Bostadsmarknad; Bostadsmarknaden; Berlin; Flip; Flipping; Transformation; Hybrid housing; Hybridbostadshus; Hybridhus; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Flip Parkhaus är ett projekt vars mål är att starta en diskussion kring bostadsmarknadens nuvarande utformning. Projektet är baserat i Berlin, en stad där situationen för de som söker bostad snabbt har förändrats. LÄS MER