Sökning: "Hybridolja"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hybridolja.

  1. 1. Pulverkol som akut kemisk barriär för dricksvatten

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

    Författare :Alexandra Klerck; [2020]
    Nyckelord :Bensin; MGO; Hybridolja; Pulveriserat aktivt kol PAK ; oljeutsläpp; löslighet;

    Sammanfattning : På Norrvattens reningsverk, Görvälnverket, produceras dricksvatten genom rening av råvatten från Östra Mälaren. Dricksvattenverket ligger i direkt anslutning till Mälaren, vilket är bra då vattnet inte behöver transporteras för att renas. LÄS MER