Sökning: "Hybrishypotesen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Hybrishypotesen.

 1. 1. Marknadens reaktion på annonsering av förvärv hos tillväxtföretag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caspher Maxnér; David Rimbe; [2022]
  Nyckelord :Event study; Acquisition; Growth companies; Efficient market hypothesis; Hubris hypothesis; Abnormal return.; Händelsestudie; Förvärv; Tillväxtföretag; Effektiva marknadshypotesen; Hybrishypotesen; Abnormal avkastning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida tillväxtföretag genererar en abnormal avkastning i samband med annonsering av ett förvärv. Studien genomför en händelsestudie där 30 noterade företag på Stockholmsbörsen har blivit utvalda genom olika urvalskriterier, till exempel köpeskilling och typ av företag. LÄS MER

 2. 2. Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip du Hane; Jacob Rönnhed; Niclas Stenman; [2020]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Titel: Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning? Seminariedatum: 03/06/2020 Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå Författare: Philip du Hane, Niclas Stenman och Jacob Rönnhed Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Abnormal avkastning, aktieägaravkastning, företagsförvärv, Skandinavien, icke-Skandinavien. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det uppkommer någon abnormal avkastning vid annonseringen av ett gränsöverskridande förvärv för aktieägare i det förvärvande svenska företaget. LÄS MER

 3. 3. Förvärv i botten så når du toppen? - En eventstudie om företagsuppköp i förhållande till konjunkturcykeln

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Lindh; Julia Andersson; Elin Dahlström; Oscar Siöström; [2015]
  Nyckelord :svenska uppköpsmarknaden M A; marknadstajming; över- underavkastning; konjunktur; M A; Swedish acquisition market; market timing; abnormal return; economic cycles; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Förvärv i botten så når du toppen? - En eventstudie om företagsuppköp i förhållande till konjunkturcykeln Seminariedatum: 2015-06-04 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Julia Andersson, Elin Dahlström, Niklas Lindh och Oscar Siöström Handledare: Rikard Larsson Fem nyckelord: M&A, konjunktur, över-/underavkastning, marknadstajming, svenska uppköpsmarknaden Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien är att studera i vilken fas i konjunkturcykeln som genererar det bästa resultatet för det uppköpande företaget. Studien avser enbart undersöka organisationella sammanslagningar på den svenska marknaden och endast innehålla inhemska förvärv. LÄS MER