Sökning: "Hydrogen Energy"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden Hydrogen Energy.

 1. 1. A EUROPEAN (NO) COAL AND (GREEN) STEEL COMMUNITY? - A Technological Innovation System case approach in the fossil-free steel sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Wigerfelt; [2021-06-28]
  Nyckelord :Green steel; HYBRIT; Hydrogen; Technological Innovation System;

  Sammanfattning : The EU has committed to reaching carbon neutrality by 2050 and thereby heavily reducing the emissions of greenhouse gases. Policymakers and scholars have pointed out the development of fossil-free technological energy innovations as crucial in reaching these objectives. LÄS MER

 2. 2. States and Prospects of Hydrogen Storage Technologies in Aircraft Applications

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Kenzo Franzén; Fredrik Jangelind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, more than 100 000 commercial flights have departed daily, and the number of passengers worldwide are expected to double within the next two decades, assuming there are no long-term impacts of the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the aviation industry will need to undergo a shift to more sustainable fuels, due to the growing issue of climate change and implementation of policies that regulate the use of fossil-based fuels such as kerosene. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att övergå till off grid : En studie av hur en gård kan övergå till ett off grid småhus med avseende på energianvändningen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Hala Mahfoud; Allachen Oudah; [2021]
  Nyckelord :Off grid; renewable energy sources; local energy production; local energy storage.; Off grid; förnybara energikällor; lokal energiproduktion; lokal energilagring.;

  Sammanfattning : Termen off grid är av stort intresse nuförtiden och tillämpas av många privata ägare såväl som företag. Att vara off grid innebär att kunna hantera energiförsörjningen, avlopp och vatten. Den utmanande aspekten av övergången till off grid är hanteringen av energiförsörjningen. LÄS MER

 4. 4. Feasibility Study of Green Hydrogen PowerGeneration in Kavaratti Island, India

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Razif Thekkenthiruthummal Kunjumon; Rinto Cheruvil Baby; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Controlling greenhouse gas emissions is essential by the introduction of renewable energysources. The island Lakshadweep in India has been dependent on non-renewable generationof electricity over the years. LÄS MER

 5. 5. Hydrogen Production and Storage Optimization based on Technical and Financial Conditions : A study of hydrogen strategies focusing on demand and integration of wind power.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hanna Langels; Oskar Syrjä; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; hydrogen energy system; hydrogen production; hydrogen storage; large-scale storage; underground storage; vessels; LRC; hydrogen application; hydrogen strategies; hydrogen transition; offshore wind energy; electricity grid; electricity price; volatile electricity prices; renewable energy; hydrogen refueling station; hydrogen port; green hydrogen; hydrogen trucks; hydrogen forklifts; fuel cells; electrolysis; alkaline electrolyzer; PEM electrolyzer; levelized cost of hydrogen; LCOH; Vätgas; vätgassystem; vätgasproduktion; vätgaslagring; storskalig vätgaslagring; bergrum; vätgasapplikationer; vätgasstrategi; vätgasomställning; grön omställning; havsbaserad vindkraft; volatila elpriser; elnätet; förnybar energi; vätgastankstation; vätgasmack; vätgashamn; grön vätgas; vätgaslastbilar; vätgastruckar; bränsleceller; elektrolys; alkalisk elektrolysör; PEM elektrolysör;

  Sammanfattning : There has recently been an increased interest in hydrogen, both as a solution for seasonal energy storage but also for implementations in various industries and as fuel for vehicles. The transition to a society less dependent on fossil fuels highlights the need for new solutions where hydrogen is predicted to play a key role. LÄS MER