Sökning: "Hydrogen sulphide"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Hydrogen sulphide.

 1. 1. Svavelväteproblematiken i svenska spillvattensystem : En studie i hur olika åtgärder har fungerat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Clara Spengler; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen sulphide; sewage systems; wastewater; odour; svavelväte; avloppssystem; avloppsvatten; odör;

  Sammanfattning : Svavelväte, H2S, är en giftig och illaluktande gas. Den karakteristika ''ruttet ägg''-lukten kan kännas redan 0.02ppm och det hygieniska gränsvärdet för exponering under en arbetsdag ligger på 5ppm, enligt arbetsmiljöverkets restriktioner. LÄS MER

 2. 2. Design, construction and modelling of an air cleaning test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Louise Stjern; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The cleaning technology for exhaust air is an area under constant development. In collaboration with Ozone Tech Systems the project resulted in a lab scale test rig for air cleaning units. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of a biogas process co-digesting slaughterhouse waste and swine manure : impact of increased organic loading and addition of iron

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sara Ericsson; [2017]
  Nyckelord :biogas;

  Sammanfattning : Anaerobic digestion by microorganisms generate methane which can be used as a renewable source of energy. A complex biological system with a community of microorganisms that work together can be used for generation of methane from substrates such as household wastes and agricultural wastes. LÄS MER

 4. 4. Implementering av askfilter för uppgradering av biogas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Edlund Dan; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny teknik för uppgradering av biogas till fordonsgas utvecklas hos JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik samt SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. Tekniken går ut på att använda aska som ett filter för att filtrera biogas. Filtrets viktigaste funktion är att absorbera koldioxid och svavelväte från den filtrerande gasen. LÄS MER

 5. 5. Isolering av Bacillus samt utvärdering av dess fettnedbrytande förmåga i avloppsvatten från fettavskiljare vid skolkök

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Johansson; [2014]
  Nyckelord :Fettavskiljare; biobehandling; svavelväte; Bacillus sp; fettnedbrytning;

  Sammanfattning : Avloppsvatten från restauranger och skolkök innehåller en stor mängd fett och olja som kan täppa igen rör och ledningar och även interagera med mikrobiologiska processer på reningsverken. För att minska dessa problem installeras fettavskiljare. LÄS MER