Sökning: "Hypercholesterolemia"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Hypercholesterolemia.

 1. 1. Effekter av standardiserat Cynara scolymus-extrakt på lipidstatus hos vuxna med hyperkolesterolemi för utfallsmåtten TC, HDL och LDL.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sviatlana Finkouskaya; Linda Nääs; [2021-08-06]
  Nyckelord :Cynara scolymus; Artichoke; ALE; Kronärtskocka; Hyperkolesterolemi; Kolesterol; Lipider; Hypercholesterolemia; Cholesterol; Lipids;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Effects of standardized Cynara scolymus extract on lipidstatus in adults with hypercholesterolemia with focus on TC, HDL andLDLAuthors: Linda Nääs och Sviatlana FinkouskayaSupervisor: Linnea BärebringExaminer: Klara SjögrenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: Mai 26, 2021___________________________________________________________________________BackgroundHypercholesterolaemia increases the risk of cardiovascular diseases. Ordinary treatment isnutrition and statins. LÄS MER

 2. 2. Familjär hyperkolesterolemi (FH) – analys av prevalens i Stockholm och hälsoekonomiska konsekvenser av tidigdiagnostik och behandling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Elias Stefan; [2021]
  Nyckelord :familjär hyperkolesterolemi; famijär; hyperkolesterolemi; FH; LDL; statiner; PCSK; PCSK9-hämmare; ezetimib; hälsoekonomi;

  Sammanfattning : Background: Familial hypercholesterolemia (FH) is a genetic disorder estimated to affect 0,4 % of the world's population (1 in 250). Patients with FH have abnormally high LDL-cholesterol. LÄS MER

 3. 3. Är simvastatin i kombination med ezetimib mer effektivt för att förbättra lipidstatus hos patienter med hyperkolestrolemi än simvastatin i monoterapi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Hypercholestrolemia is a lipid disorder that occurs as a consequence of high levels of plasma low density lipoprotein-cholesterol. This, in turn,  increases the risk of developing cardiovascular disease which is the most common cause of death in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Low-density Lipoprotein Lowering in Patients with Familial Hypercholesterolemia – A Retrospective Study from the Dyslipidemia Unit at Karlstad Central Hospital

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :David Fresnais; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction  Familial hypercholesterolemia (FH) is a genetic disease affecting 1 in 300 individuals, leading to elevated low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). Early diagnosis and initiation of lipid lowering treatment (LLT) – mainly statins and a new type of LLT; PCSK9-inhibitors – are essential to prevent atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD). LÄS MER

 5. 5. Mipomersen, an apolipoprotein B synthesis inhibitor : A literature study analyzing efficacy and safety when used for treating patients with familial hypercholesterolemia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Cathrine Fernando; [2019]
  Nyckelord :mipomersen; familial hypercholesterolemia;

  Sammanfattning : Familial hypercholesterolemia is a genetic disease affecting about 10 million people around the world. Those who carry the disease have a very high risk of developing cardiovascular diseases and commonly encounter myocardial infarction at the early age of 40. Therefore, a diagnosis and immediate treatment are very important for these patients. LÄS MER