Sökning: "Hyperkonkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Hyperkonkurrens.

 1. 1. Hyperkonkurrens på dynamiska marknader - En flerfallsstudie av mobilapplikationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Vig; Alexander Westerdahl; Eric Löfgren; [2013]
  Nyckelord :Hyperkonkurrens; dynamisk marknad; konkurrensstrategi; konkurrensfördelar; mobilapplikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Företagsstrategi på den svenska marknaden för betallösningar vid e-handel - En fallstudie rörande konkurrenssituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christina Ericsson; Christian Green; Johanna Nielsen; [2012]
  Nyckelord :Betallösningar; Hyperkonkurrens; D Aveni; Porter; Marknadsstruktur; Företagsstrategi; Klarna; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Företagsstrategi på den svenska marknaden för betallösningar vid e-handel. En fallstudie rörande konkurrenssituation. Seminariedatum: 2012-06-01 Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensstrategier under hård konkurrens. Fallstudie på den svenska hemelektronikmarknaden.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Connie Jakobsson; Henrik Björkqvist; [2012]
  Nyckelord :Branschdynamik; hemelektronikmarknad; konkurrenssituation; konkurrensstrategi; kundlojalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Konkurrensstrategier under hård konkurrens. Fallstudie på den svenska hemelektronikmarknaden. LÄS MER

 4. 4. S i ärmen - Test av Richard D

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Vajda; Mathias Liedholm; Gustav Jönsson; [2008]
  Nyckelord :Hyperkonkurrens; Richard D’Aveni; Svensk virtuell spelmarknad; Sju Nya S modellen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med vår studie ville vi undersöka om teorin hur företag ska hantera hyperkonkurrens var applicerbar och användbar på den svenska virtuella spelmarknaden. Vi ville även se om modifieringar kunde göras för att öka dess användbarhet. LÄS MER

 5. 5. Hemlighetsmakeri som strategi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Lentinen; Sofia Sellman; Camilla Berglund; [2007]
  Nyckelord :Hemlighetsmakeri; Strategi; Apple; Differentiering; Konkurrensfördelar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är, att genom att studera Apples historia, omvärld, bransch och strategiska val, analysera om och hur Apple använder hemlighetsmakeriet som grund för skapande av långsiktiga och varaktiga konkurrensfördelar. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod med primärdata bestående av intervjuer med personer insatta i Apple och dess omvärld. LÄS MER