Sökning: "Hyperlinking"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Hyperlinking.

 1. 1. Är det lagligt att länka? : En upphovsrättslig undersökning och värdering av EU-domstolens hantering av länkar, särskilt i förhållande till ny publik-rekvisitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alida Premfors; [2020]
  Nyckelord :juridik; upphovsrätt; ny publik; ny publik-rekvisitet; länkar; hyperlänkar; svensson; C-466 12; bestwater; upphovsrättsintrång; överföring till allmänheten; EU; SGAE;

  Sammanfattning : Enligt infosoc-direktivets artikel 3 har upphovsmän en ensamrätt att överföra sina verk till allmänheten. EU-domstolen har i en rad mål nått slutsatsen att publiceringen av länkar som leder till ett verk utgör en överföring av verket till allmänheten. LÄS MER

 2. 2. Communication to the public : A study in light of Article 3(1) of the InfoSoc Directive (2001/29/EC)

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Ludvig Brandt; [2014]
  Nyckelord :Communication to the public; InfoSoc Directive; Broadcasting; Live performances; Streaming; Hyperlinking;

  Sammanfattning : The intellectual property concept of ‘communication to the public’ in Article 3(1) of the InfoSoc Directive is a current issue within the EU, as the means of communication increase all the time due to the fast development of the information society. Accordingly, the CJEU has more than occasionally been instructed to rule upon this provision, as the Member States of the EU are unconfident as to how it should be interpreted. LÄS MER

 3. 3. Presentation of the Namibia Zero Order Stations and Information Site for Directorate of Survey and Mapping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Rachel N. Haimene; [2007]
  Nyckelord :DSM; Swedesurvey; Asci; Zero Order Stations; Hyperlink;

  Sammanfattning : This project is focused on the presentation of the Namibia Zero Order Stations, including the descriptions of the 21 stations across the country and to create information site for Directorate of Survey and Mapping in Namibia. The main reason for the implementation of web site is for the distribution of information and data to domestic and international clients. LÄS MER

 4. 4. Web-based modeling : an evaluation of the possibilities and problems

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Petúr Geir Árrmansson; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to evaluate the possibilities and problems with using hypermedia for the modeling phases of software development methods, i.e. using the World Wide Web and a browser for drawing and viewing models and for hyperlinking models and information that is related to the models. LÄS MER