Sökning: "Hypertriglyceridemi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Hypertriglyceridemi.

 1. 1. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Utformning av ett nytt diagnostiskt test för att utvärdera behandlingseffekten av SGLT2-hämmare hos hästar med ekvint metabolt syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hannah Jacobson; [2020]
  Nyckelord :ekvint metabolt syndrom; insulindysreglering; Häst; GGI; SGLT2-hämmare;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) karakteriseras av en samling av särskilda kliniska fynd och riskfaktorer så som fetma, insulindysreglering (ID), hyperlipemi och hypertriglyceridemi associerat med utveckling av endokrin fång. Fång kan orsakas av flera olika saker, men endokrin fång relaterat till ID anses vara den vanligaste orsaken. LÄS MER

 3. 3. Pankreatit hos hund och katt : – etiologiska och patologiska skillnader

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Siri Johansson; [2018]
  Nyckelord :pankreatit; katt; hund; etiologi; patologi;

  Sammanfattning : Pankreatit anses vara ett vanligt sjukdomstillstånd hos både hund och katt och karakteriseras av inflammation i bukspottskörteln. Denna litteratursammanställning ämnar utröna patogenesen för pankreatit samt dess patologiska och etiologiska skillnader hos hund respektive katt. LÄS MER

 4. 4. Insulinresistens hos hästar : koppling till inflammation, fetma och fång?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hannah Jacobson; [2017]
  Nyckelord :insulinresistans; IR; hyperinsulinemi; EMS; fång; fetma; inflammation;

  Sammanfattning : Insulinresistens (IR) innebär att celler och vävnader får en minskad känslighet för hormonet trots normal insulinproduktion från pancreas, d.v.s insulinberoende vävnader svarar inte normalt på insulinet. LÄS MER

 5. 5. The pig as an animal model for type 1 Diabetes Mellitus – with focus on carbohydrate and fat metabolism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Manell; [2013]
  Nyckelord :Porcine animal model; hyperglycemia; insulin; treatment; C-peptide; glucose; NEFA; triglyceride; diabetic ketoacidosis;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus is an endocrine disorder affecting a range of different mammals, including dogs, cats, horses and humans. Worldwide, 347 million people have diabetes, and the disease is an increasing burden on the world’s poorest countries. LÄS MER