Sökning: "Hypertriglyceridemia"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Hypertriglyceridemia.

 1. 1. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Utformning av ett nytt diagnostiskt test för att utvärdera behandlingseffekten av SGLT2-hämmare hos hästar med ekvint metabolt syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hannah Jacobson; [2020]
  Nyckelord :ekvint metabolt syndrom; insulindysreglering; Häst; GGI; SGLT2-hämmare;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) karakteriseras av en samling av särskilda kliniska fynd och riskfaktorer så som fetma, insulindysreglering (ID), hyperlipemi och hypertriglyceridemi associerat med utveckling av endokrin fång. Fång kan orsakas av flera olika saker, men endokrin fång relaterat till ID anses vara den vanligaste orsaken. LÄS MER

 3. 3. Metabola syndromet kopplat till fysisk aktivitet och konditionsstatus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Erik Victoria Sjöström Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Metabolic syndrome; physical activity; cardiorespiratory fitness; relationship;

  Sammanfattning : Abstract  The development and onset of diseases such as cardiovascular disease (CVD) and Type 2 diabetes are closely linked to genetics and lifestyle factors including physical activity and diet. A cluster of metabolic disorders called the metabolic syndrome (MetS) is a high-risk factor in developing these diseases. LÄS MER