Sökning: "Hypertrophic Cardiomyopathy"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Hypertrophic Cardiomyopathy.

 1. 1. Pathological Mechanisms of Sarcomere Mutations in the Disease Hypertrophic Cardiomyopathy : A Review

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Lova Bohman; [2021]
  Nyckelord :Hypertrophic Cardiomyopathy; Mutations; Proteins; Sarcomere; Sudden Cardiac Death;

  Sammanfattning : Hypertrophic cardiomyopathy is a heart disease that is characterized by an enlarged heart muscle. Mutations to sarcomere proteins in the muscle fibers give rise to the disease, and this review aims to compile the mechanisms by which the mutations cause the disease phenotype. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of systolic and diastolic left ventricular function during exercise in athletes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Dejan Bilal; [2019]
  Nyckelord :Athlete’s heart; Cardiomyopathy; Left ventricular function; Screening; Stress echocardiography;

  Sammanfattning : Idrottshjärta är ett kardiovaskulärt tillstånd som uppträder under längre perioder av intensiv träning som orsakar strukturella, funktionella och elektriska förändringar hos hjärtat och är en fysiologisk anpassning som svar på ett ökat hemodynamiskt behov under fysisk ansträngning. De fysiologiska anpassningarna har dock blivit ett diagnostiskt dilemma att urskilja från de patologiska förändringarna såsom hypertrofisk kardiomyopati. LÄS MER

 3. 3. Drosophila model of myosin myopathy rescued by overexpression of a TRIM-protein family member

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sepideh Najmabadi; [2019]
  Nyckelord :Laing distal myopathy; Drosophila melanogaster; MuRF1;

  Sammanfattning : Laing distal myopathy is inherited in an autosomal dominant manner usually before the age of five that initially involves the dorsiflexion in the ankles’ and in big toes to the finger extensors. Weakness of the flexor muscles in the neck is seen in most affected individuals and mild facial weakness is also often present. LÄS MER

 4. 4. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Follby; [2018]
  Nyckelord :hypertrofisk kardiomyopati; HCM; restriktiv kardiomyopati; RCM; screeningprogram; morbiditet; mortalitet; PawPeds; katt; pPrognos; frisk; gränsfall; annan diagnos;

  Sammanfattning : Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. LÄS MER

 5. 5. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats sjuka avseende felin kardiomyopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Pettersson; [2018]
  Nyckelord :HCM; RCM; diagnos; kardiomyopati; avelsscreening; överlevnad; uppföljning;

  Sammanfattning : Cardiomyopathy is the most common type of heart disease in cats, and an international breeding program exist that aim to identify individuals affected with the two most common forms of cardiomyopathy; hypertrophic (HCM) and restrictive (RCM) cardiomyopathy. The diagnosis of HCM or RCM can be established by an echocardiographic examination. LÄS MER