Sökning: "Hypovolemisk chock omvårdnad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hypovolemisk chock omvårdnad.

  1. 1. Vätsketerapi vid hypovolemisk chock hos hund och katt : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Lisa Nilsson; [2016]
    Nyckelord :blodförlust; chockbehandling; infusion; kristalloid; kolloid;

    Sammanfattning : Hypovolemisk chock är ett livshotande tillstånd som orsakas av otillräcklig intravaskulär blodvolym. Vid chock uppstår hypoxi till följd av nedsatt vävnadsperfusion, vilket obehandlat kan leda till multiorgansvikt. En central del i behandlingen av hypovolemisk chock är återställande av blodvolymen genom vätsketerapi. LÄS MER