Sökning: "Hyresgäst"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Hyresgäst.

 1. 1. Lokaler i bottenvåningar i flerbostadshus; detaljplaneregleringar och dess konsekvenser. En studie av Liljeholmskajen i Stockholm m.fl.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Hamsten; Rebecca Wedberg; [2020]
  Nyckelord :Användningsbestämmelse; bostadsrättsförening; centrumändamål; detaljplan; flexibilitet; förvaltning; aktiv bottenvåning; hyreslokaler; 3D-fastighetsbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is mainly to do a follow-up investigation considering the establishment of non-housing premises on the ground floor in dwelling houses at Liljeholmskajen in Stockholm. In detailed development plans, the usage of the ground can be regulated with usage provisions and sometimes a developer must build something particular that the city’s planners decide, without other options. LÄS MER

 2. 2. Marknadsanalys och riskbedömning av coliving : En undersökning kring marknaden för delat boende i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Forsberg; David Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Coliving; market analysis; risk; Coliving; marknadsanalys; risk;

  Sammanfattning : Stockholms befolkning växer samtidigt som bostadsbristen blir allt mer tydlig. Stockholms bostadsmarknad ser effekten av urbanisering, efterfrågan är hög och tillströmningen av människor växer i rekordtakt. LÄS MER

 3. 3. Investeringsstrategier i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ludwig Watz Almquist; Erik Sångberg Olin; [2020]
  Nyckelord :Investeringsstrategi; Komersiella fastigheter; Transaktion; Risk; Fastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Handledare: Peter Palm Författare: Erik Sångberg Olin & Ludwig Watz Almquist Ämne: Investeringsstrategier Fastighetsförvaltande bolag respektive Kapitalförvaltande bolag Kurs: Examensarbete FF321F Nyckelord: Investeringsstrategi, kommersiella fastigheter, transaktion, risk Syftet med studien är att på den kommersiella fastighetsmarknaden studera fastighetsförvaltande bolag och kapitalförvaltande bolags investeringsstrategier vid förvärv av fastighet och därmed betrakta hur de skiljer sig. I Studien medverkar två kapitalförvaltande bolag och tre fastighetsförvaltande bolag. LÄS MER

 4. 4. Boendealternativ vid renovering av hyresrätter : En jämförelse mellan boendealternativ för hyresgäster vid renovering av hyresrätter i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nikki Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Contractor; Developer; Economy; Evacuation; Remain living; Renovation; Tenant; Working environment; Arbetsmiljö; Byggherre; Ekonomi; Entreprenör; Evakuering; Hyresgäst; Kvarboende; Renovering;

  Sammanfattning : In 1965–1974 a million households were built in Sweden as a part of a project called ”the Million program”. Now, approximately 50 years later when the service life of several components in the buildings has run out, Sweden is facing a major need of renovating these households. LÄS MER

 5. 5. PropTech och digitala tjänster för hyresbostäder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Filip Bodin; [2020]
  Nyckelord :PropTech; digitala tjänster; hyresbostäder; kundnytta; fastighetsbranschen; fastighetsutmaningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den digital utveckling påverkar ständigt världsekonomin och ordet PropTech blivit ett världsomspännande fenomen. Digitaliseringen påverkar alla led inom fastighetsbranschen från hyresgäst till investerare och ägare. Detta genom att effektivisera och utveckla befintliga processer och lösningar. LÄS MER