Sökning: "Hyresgästanpassning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Hyresgästanpassning.

 1. 1. Flexibla hyresavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Erika Persson; [2017]
  Nyckelord :Kommersiella hyresavtal; klusterteori; marknad och hierarki; flexiblare hyresavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Newsecs rapport från 2016 söker företag idag kontor som har effektiv kontorsyta med stor flexibilitet vad det gäller både area och hyresavtal. Deras analys är att sådana kontor kommer fortsätta att efterfrågas. LÄS MER

 2. 2. Kostnadsstyrning i Byggprojekt : Med analys av riskhantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Veronica Björk; Chris-Tina Karlsson; [2012]
  Nyckelord :cost control; risk management; project management; planning; production; kostnadsstyrning; riskhantering; projektstyrning; projektering; produktion;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport är ett examensarbete vid högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik och design vid Kungliga tekniska högskolan i Haninge och gjordes på uppdrag av Siljeströms AB. Rapporten har till syfte att ge en översiktlig bild beträffande kostnadsstyrning i byggprojekt, med en tyngdpunkt i projekteringens riskhantering. LÄS MER