Sökning: "Hyresmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Hyresmarknaden.

 1. 1. Intressekonflikter vid renovering av hyreshus - En studie av den mindre fastighetsägaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johansson; Robin Krondahl Färm; [2019-02-01]
  Nyckelord :Lönsamhet; Bostadsmarknaden; Hyresmarknaden; NPV; Hållbarhet; intressekonflikt;

  Sammanfattning : I följande uppsats genomförs en kalkyl av ett renoveringsprojekt som givits till oss av en(enligt våra mått) mindre fastighetsägare. Studien behandlar de intressekonflikter som enrenovering kan innebära. LÄS MER

 2. 2. Effekter av marknadshyror i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Ruge; Linnea Nilsson; Ulrica Melin; [2019]
  Nyckelord :reglering; avreglering; marknadshyra; fri hyressättning; hyressättning;

  Sammanfattning : I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. LÄS MER

 3. 3. Analys av bruksvärdessystemet : En undersökning i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Elisabet Gelotte; [2019]
  Nyckelord :bruksvärdessystemet; hyressättning; bostadspolitik; bostadsmarknad; Uppsala;

  Sammanfattning : Det svenska hyressättningssystemet, bruksvärdessystemet, har under flera år varit föremål för kritik. Detta till följd av en påtaglig bostadsbrist i storstadsregionerna, som främst tagit sig uttryck i form av brist på hyresrättsbostäder i allmänhet och billiga sådana i synnerhet. LÄS MER

 4. 4. How Will Proximity to Higher Education Affect the rental Housing Market? A Case in Beijing : A Regression Analysis of Rent Level in Beijing

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Minggang Feng; [2019]
  Nyckelord :Higher Education; Rent; Beijing; Hedonic model; Proximity; Akademisk utbildning; Hyr; Beijing; Hedoniska modell; Närhet;

  Sammanfattning : Education would always be an important issue in China. Capitalization of education wouldhave impact on housing price and rent price and affect the housing market, this can bereflected from the phenomenon of ‘over-priced school district house’. While thecapitalization of higher education on rent price is always be neglected. LÄS MER

 5. 5. The use-value system and deregulation : A study about the January agreement and the reform proposition effect on the rental market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Bjöörn; Adam Croce; [2019]
  Nyckelord :Rental market; January agreement; Deregulation; Hyresmarknad; Januariavtalet; Fri hyressättning;

  Sammanfattning : Bostadspolitiken har länge varit en het fråga i samhället. Att det är svårt att få ett boende i form av ett förstahandskontrakt i Sveriges storstadsregioner har nog ingen missat. LÄS MER