Sökning: "Hyresrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet Hyresrätt.

 1. 1. Gentrifiering genom renovering : Vad avgör om hyresrätter renoveras i vissa områden och andra inte?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Linda Melander; [2021]
  Nyckelord :Hyresrätt; Gentrifiering; Renovering; Logitregression;

  Sammanfattning : Hyresrätt är en populär boendeform i Sverige där många hyresrätter stått inför renoveringsbehov. På senare år har kritik framförts mot stora renoveringar av hyresrätter, även så kallade renovräkningar eller lyxrenoveringar. LÄS MER

 2. 2. Optimizing the distribution of housing lots at Berga äng

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Erik Fridlund; Malgorzata Wieczorek; [2021]
  Nyckelord :Byggherresamverkan; Bygglogistik; Optimering; Cplex; AMPL; Tillordningsproblem;

  Sammanfattning : Eftersom det råder bostadsbrist i Sverige finns det ett stort behov att producera bostäder på ett mer effektivt och prisvärt tillvägagångsätt. Det är Sveriges kommuner som ansvarar för planprocessen och de har en stor utmaning att hitta nya innovativa sätt att utveckla och effektivisera planprocessen. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER

 4. 4. Olovlig andrahandsuthyrning : En analys av den nya lagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Alexander Holm; Linnea Minten; [2020]
  Nyckelord :Hyra; Andrahandsuthyrning; Olovlig; Bostadsrätt; Skälig; Hyresrätt; Godkänd; Giltig; Ursäkt; Särskild; Ersättning; Befogad; Anledning; Beaktansvärda; Skäl;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån frågeställningar analysera rättsläget avseende olovlig andrahandsuthyrning av bostäder enligt jordabalken (1970:994) och bostadsrättslagen (1991:614). Det utförs med anledning av de lagändringar som blev gällande i oktober 2019. I uppsatsen används rättsdogmatisk metod. LÄS MER

 5. 5. Hyresförmedling : Vad avses med förmedlingsbegreppet, sett utifrån bostadssajter och relocationsföretag?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Ramberg; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; hyresförmedlare; registrering; Fastighetsmäklarinspektionen; relocationsföretag;

  Sammanfattning : Yrkesmässig förmedling av hyresrätter för bostadsändamål är sedan den 1 oktober 2003 reglerad i fastighetsmäklarlagen (2011:666) (FML), och i och med detta tillkom ett registreringskrav för förmedlarna. Hyresförmedlare innehar en skyldighet att registrera sig hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), vilka är tillsynsmyndighet över såväl fastighetsmäklare med fullständig registrering som fastighetsmäklare med enbart en registrering för förmedling av hyresrätter. LÄS MER