Sökning: "Hyresrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Hyresrätt.

 1. 1. Avfallssortering: Ett fall av aktivt medborgarskap? : Kan ett socialt kapital aktiveras i ett etniskt fragmenterat område?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mikael Lindgren; [2019]
  Nyckelord :aktivt medborgarskap; etniskt fragmenterat område; socialt kapital; trygghet; underklass;

  Sammanfattning : Socialt kapital är ojämnt fördelat i samhället och manifesterar sig som rumslig klassegregation. Det sociala kapitalet är av vikt för aktivt medborgarskap, som exempelvis avfallssortering. Betydelsen av social klass, socialt kapital och etnisk fragmentering för boendes avfallssorteringsgrad kan problematiseras. LÄS MER

 2. 2. Love Thy Neighbour : En kvantitativ studie om hyresfastigheters påverkan på de närliggande bostadsrättspriserna

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joel Jensen; Simon Markebeck; [2019]
  Nyckelord :Hyresrätt; segregation; bostäder; difference-in-differences;

  Sammanfattning : Hyresrätt är en populär boendeform i Sverige. Trots det är diskrepansen mellan utbud och efterfrågan stor. LÄS MER

 3. 3. COLIVING - en boendeform för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Stina Karpmyr; Felicia Landkvist; [2019]
  Nyckelord :Coliving; bostäder; bostadsbrist; bostadspreferenser; hållbarhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden in general, and in Stockholm in particular, is characterized by a vast shortage and the average waiting time for acquiring a contract to lease an apartment in sought after areas is a decade or more. Adding to the situation, high prices for buying an apartment in the city has raised the threshold for those standing outside the real estate market wanting to get in. LÄS MER

 4. 4. Rent-setting system and January agreement; An analysis of the rental housing market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alfred Pethrosson; Nadin Muhieddine; [2019]
  Nyckelord :Rent-setting system; January agreement; rental housing market; real estate law; protected; Hyressättningssystem; Januariavtalet; hyresbostadsmarknad; fastighetsjuridik; besittningsskydd;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs för hur olika hyressättningssystem har varierat i Sverige under det senaste seklet. De hyressättningssystem som behandlas är hyresreglering, bruksvärdessystemet samt marknadshyra. En historisk bakgrund inför respektive systems tillblivelse skildras genom sammanställning och bearbetning av rättskällor. LÄS MER

 5. 5. Källsortering i Halmstad: En studie om vad som kan få fler invånare att sortera sitt avfall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Cecilia Claesson; Emmy Isbring; [2019]
  Nyckelord :avfallshantering; avfallsplan; Halmstad; hushållsavfall; källsortering; matavfall; optisk sortering;

  Sammanfattning : In the residual waste bags in the municipality of Halmstad, only 28% of the waste was sorted correctly according to the pick analysis from spring 2018. In the municipality's new waste plan from 2019, one of the objectives is that this number should be 75% in 2025. LÄS MER