Sökning: "Hyressättning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Hyressättning.

 1. 1. Effekter av marknadshyror i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Ruge; Linnea Nilsson; Ulrica Melin; [2019]
  Nyckelord :reglering; avreglering; marknadshyra; fri hyressättning; hyressättning;

  Sammanfattning : I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. LÄS MER

 2. 2. Intressenters påverkan på prissättning av hyresrätter : En jämförelse mellan kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alissa Anongdeth; Amanda Lundgren; [2019]
  Nyckelord :hyressättning; prissättning av hyresrätter; kommunala bostadsaktiebolag; privata fastighetsbolag; intressenter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Analys av bruksvärdessystemet : En undersökning i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Elisabet Gelotte; [2019]
  Nyckelord :bruksvärdessystemet; hyressättning; bostadspolitik; bostadsmarknad; Uppsala;

  Sammanfattning : Det svenska hyressättningssystemet, bruksvärdessystemet, har under flera år varit föremål för kritik. Detta till följd av en påtaglig bostadsbrist i storstadsregionerna, som främst tagit sig uttryck i form av brist på hyresrättsbostäder i allmänhet och billiga sådana i synnerhet. LÄS MER

 4. 4. Systematisk hyressättning enligt Malmömodellen - En kvalitativ studie av Malmömodellens principer och dess eventuella effekter för segregation, gentrifiering och rättvisa på hyresmarknaden i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jesper Gudinge; Sofie Skinnars; [2019]
  Nyckelord :Malmömodellen; systematisk hyressättning; hyresreglering; segregation; gentrifiering; bruksvärde;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hyressättningssystemet i Malmö: Malmömodellen. Syftet bakom denna systematiska hyressättningsmodellen var att försöka få till en förbättrad situation på Malmös bostadsmarknad där svarthandel med kontrakt och svårmotiverade skillnader i hyresnivåer var ett utbrett problem. LÄS MER

 5. 5. Marknadshyra på nyproduktion : Behålla presumtionshyror eller avreglera?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Wassberg; Simon Sand; [2019]
  Nyckelord :Rental market; Presumtionshyra; Market rent; Free rental arrangement; Januariavtalet; Hyresgästföreningen; Hyresmarknaden; Presumtionshyra; Marknadshyra; Fri hyressättning; Januariavtalet; Hyresgästföreningen;

  Sammanfattning : In January 2019 the Swedish government created an agreement called “Januariavtalet” as a result of the 2018 election. Part of this agreement includes that they want to introduce market rent in the new-built part of the market. LÄS MER