Sökning: "Hyresvärd"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Hyresvärd.

 1. 1. Kameraövervakning på Kroksbäck. En studie om medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till eventuell kameraövervakning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Selma Turcinovic; Eldar Selmanovic; [2019]
  Nyckelord :Abduktiv metod; Inställning; Kameraövervakning; Polisområde Malmö; Tematisk analys; Trygghet;

  Sammanfattning : Kroksbäck är ett delområde i västra Malmö som listats som ett riskområde i polisens egen rapport om utsatta områden. I dagsläget existerar ingen polisiär kameraövervakning i Kroksbäck, men det är en åtgärd som Polisområde Malmö planerat att införa i området. LÄS MER

 2. 2. Svarthandel med hyreskontrakt : – En kritisk analys av de överväganden och förslag avseende åtgärder mot handel med hyreskontrakt som presenteras i SOU 2017:86

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Olivia Dagerstig; [2018]
  Nyckelord :hyresrätt; fastighetsrätt; nyttjanderätt; hyra; hyreskontrakt; svarthandel;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden är bristfällig och präglas av svarthandel med hyreskontrakt. I ett steg att komma tillrätta med problematiken har regeringen upprättat åtta bedömningar och förslag i SOU 2017:86; ”Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”, vars syfte är att motverka den svarthandel med hyreskontrakt som förekommer. LÄS MER

 3. 3. Samskapandets påverkan på varumärkesupplevelsen : -      I en hyresvärd-hyresgäst kontext

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Johannes Abramsson; Albert Cederwall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nudging – A Way to Encourage Public Tenants to More Sustainable Behaviour? : A study on how public landlords can make the sustainable choice easier

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Albin Haglund; [2017]
  Nyckelord :Nudging; Sustainability; Behaviour; Energy Efficiency; Nudging; Hållbarhet; Beteende; Energieffektivitet;

  Sammanfattning : The public sector owns and manages approximately 90 million square meters of premises. One of the toughest challenges today is managing both climate-friendly and energy efficient buildings. For the landlords who facilitate these properties to reach national targets by 2020, they will need well thought out strategies. LÄS MER

 5. 5. En studie om samspel mellan hyresvärd och dess kommersiella kunder för hållbarhetsändamål : CSR, Kommunikation och Kundengagemang

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ivan Kertan; Oskar Manninen; [2017]
  Nyckelord :Communication medium; Customer engagement; CSR Corporate Social Responsibility ;

  Sammanfattning : Abstract- A study of interaction between real estate companies and their customers for sustainability purpose. Date: 2017-05-23   Level: Degree Project in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS   Institution: School of Business, Society and Engineering, EST, Mälardalen University   Authors: Ivan Kertan, Oskar Manninen              1992-07-03         1993-06-29                            Title: A study of interaction between real estate companies and their customers for application of sustainability key figures  Tutor: Peter Ekman Keywords: Communication medium, Customer engagement , CSR (Corporate Social Responsibility) Study Question: What is the view of real estate companies about their impact on society and their ways to work sustainably? How should the real estate companies communicate with commercial tenants in order to apply the sustainability key figures that are developed by the KPI2030 research project? What view do the studied companies have regarding customer engagement and how is a strong customer engagement valued?   Purpose: The purpose of this study is to achieve a deeper understanding regarding an elaborately interaction between the real estate owners and tenants concerning sustainability work. LÄS MER