Sökning: "Hyresvärd"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Hyresvärd.

 1. 1. Upprustningen av stammar med förbättringsåtgärder : En kartläggning av den administrativa arbetsprocessen ur ett juridiskt, ekonomiskt och praktiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Sandberg; William Sääf; [2020]
  Nyckelord :Stambyte; renovering; förbättringsåtgärder; ändringsåtgärder; miljonprogrammet; Replumbing; renovation; improvement measures; change measures; The million program;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har handlat om att göra en kartläggning av hur den administrativa arbetsprocessen vid ett stambyte tillsammans med renovering av lägenheter i ett hyreshus fungerar från planering till det att åtgärderna utförs. Målet var att beskriva arbetsprocessen och identifiera eventuella flaskhalsar. LÄS MER

 2. 2. En flexibel lokalanvändning : Undersökning av ett framtida affärskoncept förkombinerade lokaler och boende

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Estréus; [2020]
  Nyckelord :Utilization of non-residential premises; coworking; coliving; sustainability; flexible non-residential premises use; rental agreements; detailed development plan; property development; Lokalutnyttjande; coworking; coliving; hållbarhet; flexibel lokalanvändning; lokalhyresavtal; detaljplan; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Det finns en efterfrågan bland expanderande och utvecklingsorienterade företag att etablera sig i innovationstäta städer såsom Stockholm för att exempelvis ta nästa steg i att utveckla sin produkt eller tjänst, eller för att prova nya marknader. Men i många av dessa städer är utbudet av kontor, lokaler och boende begränsat. LÄS MER

 3. 3. Developing Trust in Sharing Rental Economy through Virtual Reality 360° Video

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Narendra Singh; [2019]
  Nyckelord :House rentals; Virtual Reality; Immersive VR Environment; Meetings; Video Conferencing; Trust; 360° Video;

  Sammanfattning : Students, especially international ones have a hard time seeking accommodation in big cities like Stockholm in Sweden at an adequate pricing. To facilitate such a search process and to create a sense of trust, tenants and landlords use video and/or voice calls for early communication with one another. LÄS MER

 4. 4. Kameraövervakning på Kroksbäck. En studie om medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till eventuell kameraövervakning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Selma Turcinovic; Eldar Selmanovic; [2019]
  Nyckelord :Abduktiv metod; Inställning; Kameraövervakning; Polisområde Malmö; Tematisk analys; Trygghet;

  Sammanfattning : Kroksbäck är ett delområde i västra Malmö som listats som ett riskområde i polisens egen rapport om utsatta områden. I dagsläget existerar ingen polisiär kameraövervakning i Kroksbäck, men det är en åtgärd som Polisområde Malmö planerat att införa i området. LÄS MER

 5. 5. Det relationsbyggande arbetet : En kvalitativ studie om företags perspektiv på kortsiktiga kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Disa Roxner; Jonna Tarakkamäki; [2019]
  Nyckelord :Property industry; Real estate; Customer relations; Customer relationships; Short-term customer relationships; Relationship-building work; Landlord; Tenant; Student; Student tenants; Fastigheter; Fastighetsbransch; Kundrelationer; Kortsiktiga kundrelationer; Relationsbyggande arbete; Hyresvärd; Hyresgäst; Student; Studenthyresgäst;

  Sammanfattning : Kundrelationer har blivit allt viktigare i alla branscher på grund av teknologisk utveckling och ökad konkurrens. Företags fokus har till följd av detta förflyttats från produkter till kunderna. LÄS MER