Sökning: "Hyséns"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Hyséns.

 1. 1. Hur konstrueras det svenska kändisskapet i subgenren realitysåpa? : En kvantitativ innehållsanalys av subgenren realitysåpa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maria Vallén; [2019]
  Nyckelord :realitysåpa; reality-tv; celebritetskultur; kändisskap; Cirkus Bagge; Hyséns; Lailaland; Wahlgrens värld.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur det svenska kändisskapet blir konstruerat i subgenren realitysåpa samt att urskilja likheter och skillnader inom genren gällande hur celebritetsskapet skildras. Utifrån syftet ställdes två frågeställningar upp, hur konstrueras det svenska kändisskapet i subgenren realitysåpa samt vilka likheter och skillnader sett till programmens sätt att skildra celebritetskap uppmärksammas. LÄS MER

 2. 2. Den mediala framställningen av homosexuella elitidrottare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Catharina Nygren; [2014]
  Nyckelord :dagordningsteori; queerteori; media; homosexualitet; elitidrottare; heteronormativitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att granska hur homosexuella elitidrottare framställs i de svenska medierna. Genom att studera mediernas konstruktion av identiteter tydliggörs mediernas roll i bevarandet och spridandet av de samhälleliga normerna. LÄS MER