Sökning: "Hysterectomy"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Hysterectomy.

 1. 1. Att sakna sin livmoder : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av psykisk hälsa vid hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Westling; Märta Nyrot; [2018]
  Nyckelord :Hysterectomy; mental health; experiences; women; Hysterektomi; psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hysterektomi är en vanlig operationsmetod för avlägsnande av livmodern. Tidigare studier har påvisat att dessa kvinnor löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa, dock saknas beskrivande information om upplevelsen av att genomgå en hysterektomi. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser efter en hysterektomi : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annie Johansson; Emma Landin; [2017]
  Nyckelord :Experiences; hysterectomy; women; life-world perspective; literature study.; Upplevelser; hysterektomi; kvinnor; livsvärldsperspektiv; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där livmodern avlägsnas. Indikationen kan vara en tumör, framfall eller proliferation och det är världens näst mest förekommande gynekologiska operation. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi. Metod: Genom en systematisk litteraturstudie valdes åtta artiklar ut. LÄS MER

 3. 3. Kvinnans livskvalitet och sexuella funktion efter hysterektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Bermudez; Frida Larsson; [2017]
  Nyckelord :Benign; hysterectomy; life quality; sexual function; Benign; hysterektomi; livskvalitet; sexuell funktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är en vanlig gynekologisk operation som kan utföras på tre olika sätt; abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt. En kvinna med en benign sjukdom med behov av en hysterektomi lider av många symtom som kan sänka kvinnans livskvalitet och sexuella funktion. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar kvinnors livskvalitet efter hysterektomi vid gynekologiska benigna åkommor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maya Häggblad; Linnea Svensson; [2017]
  Nyckelord :Benign gynecologic condition; hysterectomy; quality of life; Benigna gynekologiska åkommor; hysterektomi och livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Benigna gynekologiska åkommor är något som påverkar kvinnors hälsa och livskvalitet. Hysterektomi är den andra vanligaste operationen inom gynekologin och kvinnor som är drabbade av benigna gynekologiska åkommor kan genomgå en hysterektomi som behandling. Livskvaliteten påverkas även av att genomgå en hysterektomi. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av tiden efter en hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Fernhag; Rebecka Kvisth; [2016]
  Nyckelord :emotionell påverkan; hysterektomi; information; kroppsbild; livskvalitet; stöd; upplevelse; body image; emotional impact; experience; hysterectomy; support; quality of life;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där kvinnans livmoder avlägsnas helt eller delvis. Ingreppet är en av de vanligaste större gynekologiska operationer som genomförs. Hysterektomi tillämpas för att förebygga lidande, lindra symtom och för att bota sjukdom. Den kan även tillämpas akut vid svåra förlossningskomplikationer. LÄS MER