Sökning: "Hysterektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Hysterektomi.

 1. 1. Ingen talar om det, men jag gör : Barnmorskors upplevelser av att stödja kvinnors sexuella hälsa i relation till en hysterektomi

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotte Bark; Carl Dahlén; [2020]
  Nyckelord :sexuell hälsa; barnmorskors stöd; omvårdnad; gynekologi; kirurgi; upplevelser; hysterectomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen beskriver sexualiteten som en central aspekt genom hela livet, det är en del av att vara människa. En hysterektomi innebär att kvinnans livmoder tas bort, vilket kan påverka kvinnans sexuella hälsa. Forskning visar att kvinnor har ett stort behov av stöd vid en hysterektomi. LÄS MER

 2. 2. Mifepristonbehandling vid myom : Effekt- och säkerhetsaspekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Arponen; [2020]
  Nyckelord :Mifepristone; myoma; leiomyoma; uterine fibroids;

  Sammanfattning : Bakgrund: Myom är den vanligaste gynekologiska benigna tumören hos kvinnor i fertil ålder. Det finns idag läkemedelsbehandlingar, invasiva ingrepp och icke-invasiva ingrepp vid behandling av myom. Utvecklingen av läkemedel mot myom är lågprioriterat, eftersom de främst är benigna och snarare leder till sjuklighet än dödlighet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Axelsson; Bianca Lindén; [2020]
  Nyckelord :hysterektomi; information; kvinnohälsa; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är den vanligaste större gynekologiska operationen hysterektomi, vilket innebär att livmodern avlägsnas. Kvinnor upplever både fysiska och psykiska symtom i samband med sin hysterektomi. Risken att drabbas av depression efter operationen är som högst inom de två första månaderna. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att ha genomgått hysterektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linnea Lernefalk; Anna Sofia Petersdotter; [2019]
  Nyckelord :Hysterectomy; Women; Experiences; Hysterektomi; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i Sverige har genomgått en hysterektomi, och globalt är siffran ännu högre. Det är en stor förändring som påverkar kvinnor på flera olika sätt. En individanpassad vård med adekvat information och goda vårdrelationer kan ha betydelse för kvinnors upplevelse av att genomgå en hysterektomi. LÄS MER

 5. 5. Livet utan livmoder : Kvinnors erfarenheter av att genomgå en hysterektomi i fertil ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gabriella Sepulveda Aguilera; Julia Drott; [2019]
  Nyckelord :Experience; Fertile age; Hysterectomy; Women; Erfarenheter; Fertil ålder; Hysterektomi; Kvinnor;

  Sammanfattning : Hysterektomi är det vanligaste gynekologiska ingreppet som utförs på kvinnor världen över. Att operera bort det reproduktiva organet kan ha en stor påverkan på välbefinnandet hos kvinnor som genomgår ingreppet i fertil ålder. LÄS MER