Sökning: "Hysterektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Hysterektomi.

 1. 1. Ingen talar om det, men jag gör : Barnmorskors upplevelser av att stödja kvinnors sexuella hälsa i relation till en hysterektomi

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotte Bark; Carl Dahlén; [2020]
  Nyckelord :sexuell hälsa; barnmorskors stöd; omvårdnad; gynekologi; kirurgi; upplevelser; hysterectomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen beskriver sexualiteten som en central aspekt genom hela livet, det är en del av att vara människa. En hysterektomi innebär att kvinnans livmoder tas bort, vilket kan påverka kvinnans sexuella hälsa. Forskning visar att kvinnor har ett stort behov av stöd vid en hysterektomi. LÄS MER

 2. 2. Mifepristonbehandling vid myom : Effekt- och säkerhetsaspekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Arponen; [2020]
  Nyckelord :Mifepristone; myoma; leiomyoma; uterine fibroids;

  Sammanfattning : Bakgrund: Myom är den vanligaste gynekologiska benigna tumören hos kvinnor i fertil ålder. Det finns idag läkemedelsbehandlingar, invasiva ingrepp och icke-invasiva ingrepp vid behandling av myom. Utvecklingen av läkemedel mot myom är lågprioriterat, eftersom de främst är benigna och snarare leder till sjuklighet än dödlighet. LÄS MER

 3. 3. Hysterektomi vid livmoderhalscancer: En litteraturstudie om kvinnors sexuella hälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Madelene Strandberg; Zarah Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Livmoderhalscancer; Hysterektomi; Sexuell hälsa; Sexuell funktion; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör 150 personer av livmoderhalscancer i Sverige. En av de vanligaste behandlingarna vid livmoderhalscancer är en operation där delar eller hela livmodern tas bort, en så kallad hysterektomi. Syfte: Att undersöka hur kvinnor med livmoderhalscancer värderar sin sexuella hälsa efter en hysterektomi. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Axelsson; Bianca Lindén; [2020]
  Nyckelord :hysterektomi; information; kvinnohälsa; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är den vanligaste större gynekologiska operationen hysterektomi, vilket innebär att livmodern avlägsnas. Kvinnor upplever både fysiska och psykiska symtom i samband med sin hysterektomi. Risken att drabbas av depression efter operationen är som högst inom de två första månaderna. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att ha genomgått hysterektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linnea Lernefalk; Anna Sofia Petersdotter; [2019]
  Nyckelord :Hysterectomy; Women; Experiences; Hysterektomi; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i Sverige har genomgått en hysterektomi, och globalt är siffran ännu högre. Det är en stor förändring som påverkar kvinnor på flera olika sätt. En individanpassad vård med adekvat information och goda vårdrelationer kan ha betydelse för kvinnors upplevelse av att genomgå en hysterektomi. LÄS MER