Sökning: "IÄL"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet IÄL.

 1. 1. Annan Anknytning: Ett förlegat begrepp eller en outnyttjad möjlighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Mizser; [2022]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; Private international law; Familjerätt; Annan anknytning; Hemvist; Anknytning; Rättsvägran; Conflict of laws; Internationell privat- och processrätt; IFL; IÄL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The term another type of connection occurs in several areas of Swedish family laws that concern conflict of laws. The purpose of this text is to define the meaning of this term. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av barnäktenskap i Sverige : En studie mot bakgrund av svensk internationell privaträtt, Europakonventionen och EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Yusufzai; [2021]
  Nyckelord :erkännnande; barnäktenskap; internationell privaträtt; IÄL; äktenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the Swedish regulation regarding recognition of child marriages concluded abroad, and its coherence with the European Convention on Human Rights and the EU.  Since an amendment to the Swedish law, which became effective on January 1st 2019, marriages concluded abroad by people, who at the time of their marriage were below the age of 18, will not be recognised in Sweden unless there are exceptional circumstances. LÄS MER

 3. 3. Att erkänna, eller inte erkänna? : En argumentationsanalys utifrån Kantiansk etik, om erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ylva Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Child marriage; forced marriage; private international law; honor-related violence; rights of the child; Barnäktenskap; tvångsäktenskap; internationell privaträtt; hedersrelaterat våld- och förtryck; barns rättigheter;

  Sammanfattning : Genom denna studie undersöker jag argumentationen som ligger till grund för den svenska lagstiftningen om barnäktenskap, med fokus på erkännande av utländska barnäktenskap. Jag beskriver argumenten för att generellt sätt motverka barnäktenskap. LÄS MER

 4. 4. Hemvistbegreppet i England och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Persson; [2006]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför det engelska hemvistbegreppet och det svenska hemvistbegreppet. Hemvistbegreppet i den engelska rätten har en starkare ställning och är svårare att uppfylla jämfört med den svenska rätten. LÄS MER

 5. 5. Olovliga bortföranden av barn i internationella förhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Wållander; [2001]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När det gäller frågor som rör barn är det hemvistprincipen som gäller. Ett barns hemvist är beroende av dess föräldrars hemvist eftersom det är svårt för ett barn att uppnå ett hemvist skilt från föräldrarna. LÄS MER