Sökning: "I A S"

Visar resultat 1 - 5 av 54189 uppsatser innehållade orden I A S.

 1. 1. QUALITY OF GOVERNMENT AS THE MISSING LINK BETWEEN POLITICAL EMPOWERMENT AND DURABLE PEACE?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bergsten; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2000, United Nations Security Council passed resolution 1325 on Women, Peace and Security, which recognised the different roles women play during and after an armed conflict had ended. This recognition led to a dramatic increase in academic work on the field, and during the same time, another field emerged. LÄS MER

 2. 2. IRAN -US CONFLICT 2020: LIVE ESCALATION ON TRUMP KILLING OF SOLEIMANI IN IRAQ

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ali Abulahma; [2021-07-20]
  Nyckelord :Assassination; Escalation; Iraq; Iran; Realism; Liberalism;

  Sammanfattning : This dissertation is engaging and contributes to the contemporary research on the distinguished transformations of American Iranian relations in the post-Soleimani era. It is represented dangerous and unprecedented escalation steps. LÄS MER

 3. 3. FICTION VS REALITY A survey experiment comparing the effect of representation in different spheres on political efficacy.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Muossa; [2021-07-20]
  Nyckelord :Political efficacy; Political representation; Fiction; Experiment; Parasocial theory;

  Sammanfattning : The social debate mentions how people in socioeconomic weaker areas are less politically engaged and have less political efficacy. Previous research mentions lack of representation as a possible explanation. LÄS MER

 4. 4. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 5. 5. Autonoma fordon i transportnätverket - En studie om de implementeringsbarriärer som föreligger för tunga autonoma transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Petré; Tom Lidgard; [2021-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous heavy transports are expected to fundamentally change the transport system.However, in order to be able to implement these vehicle solutions in today’s transport system,barriers need to be overcome. LÄS MER