Sökning: "I A S"

Visar resultat 1 - 5 av 48820 uppsatser innehållade orden I A S.

 1. 1. Business-to-Business Market Making on the Internet: A Case for End-of-Life Electric Vehicle Batteries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Marten; [2020-07-23]
  Nyckelord :Electric Vehicle Battery; Repurposing; Second Life; Business-to-Business; Market Making; Marketplace; Principal-Agent Theory; New Market Creation;

  Sammanfattning : Introduction: The ongoing transformation towards emission-free means of transportation goes alongwith the resource-intensive production and integration of electric vehicle batteries. Despite theenvironmental potential in decarbonizing the transport sector, electric vehicle batteries lose capacityover time and use and are only usable for transportation purposes until reaching 70 to 80 residualcapacity. LÄS MER

 2. 2. A Race to the Top in the Era of Artificial Intelligence - A Qualitative Study examining challenges & opportunities for small and medium sized Swedish companies in AI adoption

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Dahlqvist; Olivia Pivén; [2020-07-22]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Technology Innovation Diffusion; Digitalization; Strategic management; Change management; Culture of innovation; Innovation management;

  Sammanfattning : Background & Purpose:This study focuses on challenges to AI adoption in small- and medium sized enterprises (SMEs)in Sweden, as well as solutions to these challenges. The background, and the reason for studyingthe topic, lies in Sweden’s stated vision of becoming one of the world leaders in adopting thepowers of Artificial Intelligence (AI). LÄS MER

 3. 3. Income, Insurance, and Happiness in China: Evidence from CHIP2013

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yanni Shen; [2020-07-10]
  Nyckelord :Subjective Well-being; Income; Insurance; Ordered Logit Model;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. Political reservations and women’s economic activity in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linn Alexandersson; [2020-07-10]
  Nyckelord :Economic activity; India; social norms; political reservation; gender inequality; stereotypes; Panchayati Raj;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Inget är som det ska vara och allt är som det är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Elin Samuelsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Installation; Varelse; Fantasi; Upplevelse; Taktilt; Okända;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett undersökande av varelser som finns och intefinns. Ett undersökande i hur man genom textilen kan skapa en installation, somfår den närvarande att hamna i en viss stämning. Det är en lek mellan på riktigtoch på låtsas, mellan fantasi och verkligen. Vad ser du och vad ser du inte. LÄS MER