Sökning: "I A S"

Visar resultat 21 - 25 av 60812 uppsatser innehållade orden I A S.

 1. 21. Skapande med lust på under : En analys av Selma Lagerlöfs Kevenhüller och Slåtterkarlarna på Ekolsund ur ett science fiction-perspektiv

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Bjälvegård; [2023]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Science Fiction; Future; Genre Analysis; Literature History; Selma Lagerlöf; Science fiction; Framtid; Genreanalys; Litteraturhistoria;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf är en författare som sällan förknippas med genren science fiction, men i denna uppsats analyseras två av hennes ovanligare berättelser med hjälp av science fiction-teori. Berättelserna är ”Kevenhüller”, ett kapitel ur Gösta Berlings saga från 1891, och ”Slåtterkarlarna på Ekolsund”, en versifierad berättelse från samlingsvolymen Troll och människor I från 1915. LÄS MER

 2. 22. Det dubbla uppdraget –    en kvalitativ studie om synen på fritidshemmets uppdrag hos fritidshemslärare och skolledare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ida Lindqvist; Emilia Lundberg; [2023]
  Nyckelord :professional role; leisure center; educator; assignment; teacher; school leader; yrkesroll; fritidshem; pedagog; uppdrag; lärare; skolledare;

  Sammanfattning : In our qualitative study, we have described what the after-school teacher and her double roles are about from the perspective of after-school teachers and school leaders. In the introduction and background, we have described the activity of the after-school centre and the role and operation of the after-school teacher. LÄS MER

 3. 23. “Jag ser ingen poäng med att kuratorer ska vara några minipsykologer” - En kvalitativ studie om hur professioner i psykiatrin uppfattar hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Hanna Åberg; [2023]
  Nyckelord :social worker in multidisciplinary team; psychiatry; social worker in health care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how medical professionals, working in multidisciplinary teams, viewed the counselor's role, status, and collaboration in psychiatry settings. The method for the study was qualitative semi-structured interviews with seven medical professionals from two psychiatry clinics in southern Skåne. LÄS MER

 4. 24. Biologiska läkemedel som behandling av patienter med ulcerös kolit : Effekten av antitumörnekrosfaktor läkemedlen-infliximab och adalimumab

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Aseel Alwaily; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande litteraturuppsats är ett examenarbete som är en del av farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet. Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie, det vill säga att arbetet är baserad på vetenskapliga rapporter och artiklar som upphämtades via pålitliga medicinska källor. LÄS MER

 5. 25. Orchestrating the service encounter in a digital era: How the presence of a greeting online service agent affects customers' experience of visiting a home electronics e-store

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Oskar Eskilsson; Elizabeth Lopez Alushkina; [2023]
  Nyckelord :Service encounter; Social presence; Mere presence; E-commerce;

  Sammanfattning : The service encounter is to an increasing extent being transported to an online context. Companies are more and more often trying to create an initial point of contact when a customer enters a website. LÄS MER