Sökning: "I allmänhetens tjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden I allmänhetens tjänst.

 1. 1. "I allmänhetens tjänst" - Men vilken tjänst vill allmänheten ha? - En kvalitiativ studie om hur unga vuxna använder P3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Fridh; Julia Roempke; Emilia Sandberg; [2019-02-07]
  Nyckelord :radio; podd; public service; sociala medier; Sveriges Radio; P3; uses gratification;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera unga vuxnas användning av P3 på olika plattformar och deras förväntningar på kanalen Teori: Uses & Gratification Metod: Fokusgrupper Material: Intervjuer från tre fokusgrupper om totalt 14 respondenter Resultat: Resultatet ligger i linje med tidigare forskning inom Uses & Gratification och visar på att P3 används för att tillfredsställa behov av främst information och gemenskap både via lyssnande på podd och radio, men även via sociala medier. Förväntningarna bottnar i många fall kanalens public serviceuppdrag. LÄS MER

 2. 2. Saklig grund för uppsägning när arbetstagare begår brott utom sin tjänst

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Josefin Gardeblad; [2019]
  Nyckelord :juridik; arbetsrätt; uppsägning; saklig grund;

  Sammanfattning : Arbetstagare i Sverige har idag ett starkt skydd för sin anställning. Det började först genom 1974 års nya anställningsskyddslag som gav arbetstagarna i Sverige skydd för att inte förlora sin anställning på oskäliga grunder. Enligt Lagen (1982:80) om anställningsskydd 7§ ska en uppsägning vara sakligt grundad. LÄS MER

 3. 3. I allmänhetens tjänst? : en fallstudie över intressekonflikter mellan kommuners fysiska planering och riksintressen för totalförsvarets militära del.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Max Sundberg Wallman; [2019]
  Nyckelord :Municipal planning; The Swedish Armed Forces; land use; contextual factors; conflicts of interest; planning practice.;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to gain a deeper understanding of the conflicts of interests that may arise between the differing land use needs of a municipal planning agency and The Swedish Armed Forces. The study is based on three distinct cases located in the municipalities of Umeå, Luleå and the region of Gotland; each respective case presents unique contextual factors at the local level and these also serves to exemplify the issue at a national level. LÄS MER

 4. 4. Kan inte jag bara få lov att vara polis? En kvalitativ intervjustudie med sex kvinnliga poliser och deras erfarenheter av allmänhetens bemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Wester; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Uppfattningar; Kvinnliga poliser; Jämställdhet; Allmänheten;

  Sammanfattning : Mycket av den tidigare forskning som finns innefattar manliga poliser och deras åsikter ochuppfattning om att kvinnor arbetar inom polisen. Kvinnor fick börja arbeta som patrullerande poliser i Sverige på 1950-talet och även idag är kvinnor underrepresenterade bland polisen. LÄS MER

 5. 5. (O)jämställd rapportering i allmänhetens tjänst? : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen i SVT:s Sportspegeln och Yles Sportrutan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Viktor Runsten; Bille Sirén; [2018]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; sportjournalistik; public service; SVT; Yle;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa genus i sportrapportering i public service-medier i Sverige och Finland. Huvudspåret i undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av SVT:s och Yles huvudsportsändningar. LÄS MER