Sökning: "I andras ögon"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden I andras ögon.

  1. 1. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

    Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Martina Staxäng; [2019]
    Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

    Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER

  2. 2. Hedersrelaterat våld - En nödvändig eller rasistisk straffrättslig bestämmelse?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Emily Rasmussen; [2018]
    Nyckelord :Straffrätt; Heder; Hedersrelaterat våld; Våld; Hederskultur; Straffrättslig bestämmelse.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Hedersbegreppet finns på något sätt inom alla kulturer. Mot slutet av 1990-talet uppmärksammades hedersproblematiken runt om i västvärlden. I början av 2000-talet slog Sverige av hedersproblematiken, när tre flickor mördades. LÄS MER

  3. 3. Som ett lotteri eller en rysk roulette : En studie av diskursen om socialtjänstens omhändertagande av barn på ett internetforum.

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

    Författare :Johanna Edengren; Johanna Forsman; [2018]
    Nyckelord :omhändertagande av barn; socialkonstruktivism; subjektsposition; identitet; internetforum;

    Sammanfattning : Studies syfte var att beskriva och analysera hur föräldrar som får barn omhändertagna samt hur socialtjänsten och socialsekreterare framställs i diskussionstrådar på internetforumet Familjeliv som rör omhändertaganden av barn. För att kunna besvara studiens syfte användes ett kvalitativt socialkonstruktivistiskt angreppssätt med teoretiska utgångspunkter som grundar sig i Laclau och Mouffes diskursteori, med begrepp såsom subjektsposition och identitet. LÄS MER

  4. 4. Berättelser om hemlandet, migrationen och framtiden : En fenomenologisk studie om att leva utanför sitt hemland

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Florenta Shatri; Elma Mikullovci; [2017]
    Nyckelord :Migration; Livsberättelse; Fenomenologi; Hermeneutik;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att söka förståelse för hur migranter som lämnar sitt land upplever flytten till ett nytt land. I vår uppsats har det varit viktigt att lägga fokus på det som intervjupersonerna tagit fram som betydelsefullt i deras liv. LÄS MER

  5. 5. Supporterkultur som subkultur: Om att göra karriär som satellitsupporter

    Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Elias Bergstrand; [2016]
    Nyckelord :supporterskap; fotboll; karriär; subkulturellt kapital; övervakning; autenticitet; Social Sciences;

    Sammanfattning : Europeiska fotbollsklubbar har i allt högre grad kommit att anpassa sig efter den globala tevemarknaden och de potentiella nya supportrar den för med sig snarare än sina lokala supportrar. Mot den bakgrunden har ett visst samhällsvetenskapligt intresse börjat hysas för så kallade satelitsupportrar; det vill säga supportrar på distans som huvudsakligen konsumerar sitt lag via teve och andra medier. LÄS MER