Sökning: "I demokratins tjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden I demokratins tjänst.

 1. 1. Retorikundervisning i demokratins tjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Sandra Ekman; Sandra Holmgren; [2018]
  Nyckelord :retorik; demokrati; rhetorica utens; rhetorica studens; skolans demokratiska uppdrag; retorikundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Att retorik och demokrati går hand i hand är ingen hemlighet. Denna uppsats ämnar belysa relationen mellan retorik och demokrati, och hur retorik kan bidra till implementeringen av det demokratiska uppdraget i ämnet svenska på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Medborgardialog : I demokratins tjänst?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linn Persson; Hanna Söderberg; [2017]
  Nyckelord :medborgardialog; deltagardemokrati; deliberativ demokrati; deltagande; inflytande;

  Sammanfattning : Medborgardialog är ett svenskt samlingsnamn för olika deltagardemokratiska metoder och praktiker, gemensamt är att det handlar om metoder för att låta medborgarna komma till tals i politiken. Medborgardialog förespråkas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och används i många svenska kommuner. LÄS MER

 3. 3. Viralgranskaren : i mediesamhällets tjänst?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Irjana Filipovic; Björn Alm; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; Nyheter; Konvergens; Journalistik; Internet; Hegemoni; Deltagande; Demokrati; Spridbarhet; Viralgranskaren; Social Sciences;

  Sammanfattning : I ett medielandskap där medborgare ställer allt högre krav på medieinnehåll är goda råd dyra för den krympande journalistkåren. Medborgare har själva möjligheten att sammanställa och sprida information om de inte får den information som de efterfrågar av de etablerade medieproducenterna. LÄS MER

 4. 4. Historiebruk i demokratins tjänst : En studie av undervisande gymnasielärares syn på historiebruk i kursen historia 1a1

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emil Sjöö; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I demokratins tjänst: Makt- och rollförändring mellan yrkespolitiker och högre tjänstemän i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kristin Isaksson; [2014]
  Nyckelord :kommuner; kommunal förvaltning; politiker; tjänstemän; chefer; makt; rollfördelning; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste åren har det skett en stor omsättning av högre kommunala chefer. En del kan förklaras med pensionsavgångar, men en del har med något annat att göra. LÄS MER