Sökning: "I väntan på Godot"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden I väntan på Godot.

 1. 1. "Vi är trollkarlar" : den konstnärliga kampen i Samuel Becketts I väntan på Godot

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Helena Looft; [2015]
  Nyckelord :Samuel Beckett; Waiting for Godot; interpretation; allegory; art; writing; author; authorship; Samuel Beckett; En attendant Godot; interprétation; allégorie; art; écrivant; auteur; Samuel Beckett; I väntan på Godot; tolkning; allegori; konst; skrivande; författarskap;

  Sammanfattning : When the Irish writer Samuel Beckett (1906-1989) wrote Waiting for Godot in 1948-1949 he was in a state of artistic depression and confusion. He had already turned to French instead of English and with a manuscript for the stage he made an effort to get away from what he called ”the awful prose” he was working on at that time. LÄS MER

 2. 2. ”Kvinnan föder grensle över en grav” : En studie av det groteska i Samuel Becketts I väntan på Godot

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emma Johansson; [2014]
  Nyckelord :Det groteska; Michail Bachtin; Wolfgang Kayser; Per Bäckström; Samuel Beckett; I väntan på Godot; Absurdism; Martin Esslin; Litteraturvetenskap; ;

  Sammanfattning : This essay examines the grotesque in Samuel Becketts wellknown play Waiting for Godot. The play is primarily seen as an icon of absurdism, and it is such not appropriate to examine the play as if it belongs to the litterary genre of grotesque. The primary purpose of absurdism is to reveal the pointless- and emptiness of existence. LÄS MER

 3. 3. En attendant Godot : une tude sur les conditions humaines dans le thtre de l?absurde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Paula Arvidson; [2012]
  Nyckelord :Samuel Beckett; En attendant Godot; conditions humaines; Samuel Beckett; I väntan på Godot;

  Sammanfattning : Samuel Beckett (1906-1989), irlandais d?expression franaise et anglaise, peut tre considr comme un des crivains modernistes du XXe sicle les plus influents. Son nom est surtout associ au thtre de l?absurde, un style de thtre des annes 50 inspir des surralistes et des dadastes, dont l?origine tait le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. LÄS MER

 4. 4. Papegojor och spel : En analys av monologen och dialogen i Samuel Becketts I väntan på Godot och Slutspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Carl Magnus Juliusson; [2009]
  Nyckelord :Samuel; Beckett; Godot; Slutspel; Molloy; Malone; Onämnbare; drama; teater; språk; monolog; dialog; missförstånd;

  Sammanfattning : Jag har i denna studie av Samuel Becketts (1906-1989) två dramer I väntan på Godot (En Attendant Godot) (1952) och Slutspel (Fin de Partie) (1957) studerat dialogen och monologen i de båda dramerna och diskuterat kring vilka slutsatser man därav kan dra om språk och berättande. Fokus har legat på hur dialogen tar sig ut, vilka faktorer den är under stor påverkan av och dess relation till monologens fundamentala roll i Becketts dramer. LÄS MER

 5. 5. Paradoxens styrka och kraft : En studie av paradoxala inslag i Samuel Backetts verk i väntan på Godot

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Haris Grabovac; [2008]
  Nyckelord :Paradox;

  Sammanfattning : .... LÄS MER